GENDER IDENTITY Cover Image

RODNI IDENTITET
GENDER IDENTITY

Author(s): Dajana Cvjetković
Subject(s): Gender Studies, Social Theory, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: gender; identity; social roles; feminism;
Summary/Abstract: Rodni identitet se odnosi na subjektivni osjećaj i poimanje sebe kao muškarca ili žene. Većina ljudi u prvim godinama života, najčešće između druge i treće, shvati da li se osjeća kao muško ili žensko. Rodni identitet ne mora biti podudaran sa spolom, zbog toga neke osobe budu zbunjene pri identifikovanju sebe kao muškarca ili žene. „Rodni identitet podrazumijeva vlastitu rodnu samokoncepciju, ne neophodno ovisnu o spolu i rodu osobe. Zahvaljujući savremenim tumačenjima feminističkih teorija, rodni identitet uspješno je distanciran od binarnog koncepta muškoga ili ženskoga.“ Pa se danas diljem svijeta rodne norme i uloge rapidno mijenjaju, te se i odnosi između muškaraca i žena mijenjaju. „Odmah nakon rođenja, roditelji i društvo počinju da grade naš pogled na društvene uloge, prilike i odgovornosti svojstvenim muškarcima i ženama.“ Čime ograničavaju individualnu percepciju osobe na unaprijed zadata očekivanja u skladu sa spolom.