GENDER Cover Image

ROD
GENDER

Author(s): Dajana Cvjetković
Subject(s): Gender Studies, Social Theory, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: gender; sex; social construct; femininity; masculinity; feminism;
Summary/Abstract: Godinama ljudi vjeruju da se svi prirodno ponašaju kao žene i muškarci u odnosu na pripadajući spol. Kompleksna društvena istraživanja su pokazala da muškost i ženskos (rod) determiniraju mnogi faktori, a ne samo spol. „Pretpostavljalo se da je rod prirodna manifestacija pola ili kulturna konstanta koju nikakva moć ljudskog delovanja ne bi mogla da izmeni.“ Rod se može definirati kao koncept koji obuhvata ponašanje, društveno konstruirane uloge i psihološke osobine koje se često vezuju za biti muško ili žensko. Društveno konstruisani identitet koji određuje šta znači ponašati se kao žena naziva se feminitet, a kao muškarac maskulinitet. Naša ideja maskuliniteta i feminiteta uključuje rodne pretpostavke ponašanja bazirane na osnovu spola osobe. Rod je društveni konstrukt koji u odnosu na spol određuje društvene uloge muškaraca i žena (osoba muškog ili ženskog spola).