RELIGIOUS EDUCATION AND DISCRIMINATION Cover Image

RELIGIJSKO OBRAZOVANJE I DISKRIMINACIJA
RELIGIOUS EDUCATION AND DISCRIMINATION

Author(s): Arijana Aganović
Subject(s): Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Theology and Religion
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: religious education; discrimination;
Summary/Abstract: Poistovjećivanje religijske i etničke pripadnosti je svakodnevna pojava bh. društva, tako da pitanje vjeronauka u državnim školama i njegovo povezivanje sa pitanjem diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti predstavlja osnovu za pitanje koliko religijsko obrazovanje (konfesionalno ili nekonfesionalno) može utjecati na izgradnju pravičnijeg bh. društva.

  • Page Range: 39-41
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian