1995-2003: POST-DAYTON FIGHT FOR GENDER EQUALITY Cover Image

1995−2003: POSTDEJTONSKA BORBA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
1995-2003: POST-DAYTON FIGHT FOR GENDER EQUALITY

Author(s): Arijana Aganović
Subject(s): Politics, Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Government/Political systems, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; political life; BiH; Dayton accords;
Summary/Abstract: Ovo poglavlje obrađuje sudjelovanje žena u političkim procesima i političkom životu u BiH nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova 2003. godine. Ova dva događaja, svaki poseban na svoj način, predstavljaju vremenski okvir za ovo poglavlje. DMS je jedan od ključnih momenata moderne historije BiH jer je odredio budući politički život u BiH, a drugi događaj predstavlja prekretnicu u uspostavljanju institucionalnih mehanizama za rješavanje problema rodne neravnopravnosti u BiH.

  • Page Range: 37-57
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian