CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: A PLACE WHERE DISCRIMINATION IS ABOLISHED OR A PLACE WHERE DISCRIMINATION REACHES NEW HIGHTS? Cover Image

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE: MJESTO NA KOJEM SE DISKRIMINACIJA UKIDA ILI MJESTO NA KOJEM DISKRIMINACIJA DOSEŽE NOVU RAZINU?
CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: A PLACE WHERE DISCRIMINATION IS ABOLISHED OR A PLACE WHERE DISCRIMINATION REACHES NEW HIGHTS?

Author(s): Maja Sahadžić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Evaluation research, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: constitutional court; BiH; discrimination; rights and freedoms; human rights;
Summary/Abstract: Budući da Ustavni sud BiH predstavlja najvažniji ustavni organ koji vrši nadzor ustavnosti i zakonitosti u BiH i zaštitu ljudskih prava i sloboda koja se jamče ustavom, te ga odlikuje zadaća zaštite Ustava BiH, odnosno ustavnopravnog ustrojstva BiH, Ustavni sud BiH snosi iznimnu odgovornost. Ustavni sud BiH kao zadnja instanca donosi odluke o najznačajnijim ustavnopravnim pitanjima u BiH. Međutim, iako se Ustavni sud BiH, ad normam, i u svom idealitetu shvaća kao organ u kojem se onemogućuje diskriminacija, u bosansko-hercegovačkom ustavnopravnom realitetu ipak odra- žava diskriminatorne gabarite. Iako se, sukladno istančanom etničkom oportunitetu, nulitet Nekonstitutivnih ustavnopravno potvrđuje u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u BiH, paradoksno i suprotno ustavnim normama, vidljiv je i u instituciji Ustavnog suda BiH, koja se, kako se čini, vrlo teško može oduprijeti bosansko-hercegovačkoj etničkoj anatemi.

  • Page Range: 30-31
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian