DISCRIMINATION OF OTHERS - CASE "SEJDIC AND FINCI VERSUS BOSNIA AND HERZEGOVINA" Cover Image

DISKRIMINACIJA OSTALIH – SLUČAJ “SEJDIĆ I FINCI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE“
DISCRIMINATION OF OTHERS - CASE "SEJDIC AND FINCI VERSUS BOSNIA AND HERZEGOVINA"

Author(s): Saša Gavrić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Government/Political systems, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: discrimination; others; Sejdić-Finci; BiH;
Summary/Abstract: Najkasnije 22. decembra 2009. svima je postalo jasno: Bosni i Hercegovini potrebna je ustavna reforma, uključujući i reformu izbornog sistema. Evropski sud za ljudska prava (ESLjP) u Strazburu presudio je u korist podnosioca predstavke u predmetu “Finci i Sejdić protiv Bosne i Hercegovine”6 . Nemogućnost da manjine aktivno učestvuju na izbornima nema objektivnu opravdanost i time je ta zabrana protivna slovu i duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja zabranjuje diskriminaciju, utvrdio je sud (detalje presude vidi u poglavlju 3). Bosnu i Hercegovinu su pred Sudom za ljudska prava tužili predsjednik Jevrejske zajednice BiH i bosanskohercegovački diplomata Jakob Finci i Dervo Sejdić, a nekadašnji član Vijeća Roma Bosne i Hercegovine. Finci i Sejdić su tužili BiH jer su kao pripadnici manjinskih zajednica u BiH diskriminisani. Sjetimo se, po Dejtonskom ustavu samo pripadnici konstitutivnih naroda – Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu biti birani u Predsjednišvo Bosne i Hercegovine i “gornji dom” – Dom naroda – Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Manjinskim zajednicama (pripadnicima nacionalnih manjina) pristup je onemogućen, jer je postdejtonska, bosanskohercegovačka država izgrađena jasnim etničkim, ali i entiteskim proporcijama (Ibrahimagić i dr. 2010). Ta trojna podjela vlasti ne karakteriše naravno samo Predsjedništvo BiH i Dom naroda PS BiH, nego i mnoge druge institucije i upravna tijela vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Pravilo etničko-entitetskog proporcionalnog odnosa trebalo je (o)jačati mir i poštovanje među trima većinskim etničkim grupama. Za manjine i one koji se etnički ne opredjeljuju (npr. tzv. Bosanci) nije bilo mjesta. No, baš taj check-and-balance (Bieber 2009) danas često predstavlja prepreku u daljnem razvoju zemlje, naročito u kontekstu izgradnje funkcionalne države koja teži članstvu u Evropskoj uniji.

  • Page Range: 22-45
  • Page Count: 34
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian