What is the Gender of Security? Cover Image

Kojeg je roda sigurnost?
What is the Gender of Security?

Contributor(s): Damir Arsenijević (Editor), Tobias Flessenkamper (Editor), Saša Gavrić (Editor), Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Sociology, Security and defense, Military policy, Higher Education , Criminology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: gender; security; feminism; war; female soldiers; activism; armed forces; equality; higher education; criminology; police education;
Summary/Abstract: Ova publikacija je druga po redu u ediciji Gender Sarajevskog otvorenog centra u okviru koje objavljujemo različite naslove koji se tiču roda kao sociološki i kulturološki uvjetovane razlike između osoba muškog i ženskog spola, koje su prije svega proizvod normi, praksi, običaja i tradicije i kroz vrijeme su promjenljivi, a naročito onih pojava i osoba koje negiraju, prevazilaze, propituju i kritikuju ovu usku binarnu podjelu, te presjek roda i različitih društvenih kategorija: sigurnosti, politike, umjetnosti...

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-05-2
  • Page Count: 275
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

Uvod

Uvod
(Introduction)

Rodna dimenzija sigurnosti

Rodna dimenzija sigurnosti
(Gender dimension of security)

Kojeg je roda bezbednost?

Kojeg je roda bezbednost?
(What is the Gender of Security?)

Zaboravljena dimenzija rata u bih - vojnikinje

Zaboravljena dimenzija rata u bih - vojnikinje
(Forgotten dimension of BiH War - troopess)

Ženski mirovni aktivizam i njegov utjecaj

Ženski mirovni aktivizam i njegov utjecaj
(Women's peace activism and its impact)

Žene u oružanim snagama Bosne i Hercegovine - mit ili ispunjavanje forme ka prividnoj ravnopravnosti

Žene u oružanim snagama Bosne i Hercegovine - mit ili ispunjavanje forme ka prividnoj ravnopravnosti
(Women in the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina - Myth or forms filling towards apparent equality)

Žene i visoko obrazovanje za potrebe sektora

Žene i visoko obrazovanje za potrebe sektora
(Women and high education for the sector needs)

Feminizam i kriminologija – rodne uloge u izučavanju fenomena kriminaliteta

Feminizam i kriminologija – rodne uloge u izučavanju fenomena kriminaliteta
(Feminism and criminology - gender roles in the study of the crime phenomena)

Nestali, kosturnice i društvena sigurnost: kada su sigurnost i pravda bez roda

Nestali, kosturnice i društvena sigurnost: kada su sigurnost i pravda bez roda
(Gone, ossuary and social security: when security and justice are without gender)

Sigurnost za koga? - Feminističko redefiniranje koncepta sigurnosti

Sigurnost za koga? - Feminističko redefiniranje koncepta sigurnosti
(Security for whom? - Feminist redefinition of security concept)

Žene u sistemu policijskog obrazovanja u Republici Srpskoj

Žene u sistemu policijskog obrazovanja u Republici Srpskoj
(Women in police education in the Republika Srpska)

Biografije

Biografije
(Biographies)