LGBT activism in the former Yugoslavia Cover Image

LGBT aktivizam u bivšoj Jugoslaviji
LGBT activism in the former Yugoslavia

Author(s): Marko Jurčić, Marija Savić, Saša Gavrić
Subject(s): History, Gender Studies, Sociology, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBT activism; Yugoslavia; LGBTIQ; Croatia; Serbia; BiH;
Summary/Abstract: Prve gej i lezbijske organizacije, ili bolje rečeno inicijative, u Hrvatskoj kao federalnoj jedinici druge Jugoslavije, pojavljuju se tek valom liberalizacije u drugoj polovini osamdesetih godina prošlog stoljeća, a život gejeva i lezbijki veoma teško se može doživjeti; posredno - kroz rijetka literarna djela i pokoje osobne memoare.

  • Page Range: 91-117
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian