Mediating of Fear and Hate through the Carnivalisation Process in „The Story of Vizier's Elephant“ Cover Image
  • Price 3.00 €

Posredovanje straha i mržnje kroz postupke karnevalizacije u pripovijetki Priča o vezirovom slonu
Mediating of Fear and Hate through the Carnivalisation Process in „The Story of Vizier's Elephant“

Author(s): Alija Pirić
Subject(s): Literary Texts
Published by: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Čini se da sve što više ulazimo u pripovjedački svijet Ive Andrića, sve češće otkrivamo kako je njegovo djelo natopljeno i prožeto elementima karnevalizacije, odnosno kako je Andrić pisac, koji je u svoje djelo unio suštinske elemente žanrova “iz oblasti ozbiljno-smiješnog”, ali ne kao nešto efemerno ili pomodno nego se ovdje radi o temeljnim elementima njegovog pripovjedačkog prosedea.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 57-58
  • Page Range: 87-97
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian