"NOMEN EST OMEN?" (RE)INTERPRETATION OF GENDER MARKERS THROUGH THE LENSES OF COGNITIVE LINGUISTICS Cover Image

NOMEN EST OMEN? (RE)INTERPRETACA RODNIH OZNAČITELJA KROZ LEĆE KOGNITIVNE LINGVISTIKE
"NOMEN EST OMEN?" (RE)INTERPRETATION OF GENDER MARKERS THROUGH THE LENSES OF COGNITIVE LINGUISTICS

Author(s): Emir Muhić
Subject(s): Language studies, Gender Studies, Applied Linguistics, Sociolinguistics, Cognitive linguistics
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: language; gender; cognitive linguistics; interpretation;
Summary/Abstract: Fenomenologa rodno osveštenog jezika nedvosmisleno otvara slojevita poglavlja u shvatanju stvarnosti, kako stare, tako i nove. Imajući na umu da upotreba jezika, koju možemo pratiti uz pomoć alatki iz domena korpusne lingvistike, određuje prirodnost diskursa, važno je sagledati koji konceptualni i kulturološki okviri nastaju u sinhronskom smislu i na koji način menjaju mehanizme percepce. Navedeni kognitivno-kulturološki okviri udaraju temelj za nove pristupe kodiranju jezičkog prostora i uspostavljaju neophodne sisteme za dekodiranje vrednosnih matrica, pomažu u razumevanju i usvajanju novih jezičkih praksi i sveobuhvatnih stvarnosti. U radu je težište stavljeno na dominantne pojmove u diskursu akademskog prostora anglofonih zemalja u odnosu na lokalni kontekst.

  • Page Range: 40-46
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian