SEMANTICS OF NEUTRAL NOUNS IN THE BOSNIAN LANGUAGE Cover Image

SEMANTIKA IMENICA SREDNJEG RODA U BOSANSKOM JEZIKU
SEMANTICS OF NEUTRAL NOUNS IN THE BOSNIAN LANGUAGE

Author(s): Zenaida Karavdić
Subject(s): Language studies, Lexis, Semantics, South Slavic Languages
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnian language; gender; neutral nouns; semantics;
Summary/Abstract: Reči su kod svakog pojedinca organizirane u mentalni leksikon, u određene grupe, koje pomažu da se prilikom upotrebe jezika, tj. u govoru, brzo “prisjetimo” baš one reči koja nam u tom momentu treba. Iako postoji više teora o organizaci leksema u mentalnom leksikonu (Dragićević 2007: 47–50), izgleda da vrsta, odnosno klasa reči igra ulogu u tome i da su oznake za klase reči tesno povezane s apstraktnim značenjem leksema (Aitchinson 1987: 106). Ovo je ujedno i odgovor na pitanje zbog čega se reči uopće klasificiraju u jeziku – da bismo lakše manipulirali njima, tj. koristili ih u svakodnevnoj komunikaciji.

  • Page Range: 29-39
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian