University Teachers' Perceptions and Experiences of Gender-Based Violence and Discrimination: Reflections on Traditional and Cultural Factors Cover Image

Percepcije i iskustva univerzitetskih nastavnika o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji: refleksije tradicionalnih i kulturnih činilaca
University Teachers' Perceptions and Experiences of Gender-Based Violence and Discrimination: Reflections on Traditional and Cultural Factors

Author(s): Alija Selimović, Ljubica Tomić Selimović
Subject(s): Gender Studies, Higher Education , Studies in violence and power, Sociology of Culture, Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: higher education; gender; violence; discrimination; tradition; culture; university teachers;
Summary/Abstract: Rodno zasnovano nasilje još uvijek je jedna od najraširenijih formi kršenja ljudskih prava u svijetu (Ennaji i Sadiqi, 2011), a različite forme rodno zasnovanog nasilja javljaju se u svim kulturama i gotovo svakom kontekstu. Rodno zasnovano nasilje, kao fenomen, ne tiče se samo nasilja i agresije, nego se dotiče i pitanja priznavanja prava, ostvarivanja pristupa mobilnosti i uključenosti (Davids, 2020). Pored toga, problem rodno zasnovanog nasilja usko je vezan uz pitanje učvršćivanja i održavanja kulturnih normi koje imaju ulogu “mjerila ili referentne tačke“ (Shaheed, 2012) u legitimizaciji prevlasti privilegiranih (muškaraca) tj. zadržavanju odnosa nejednakosti te nastojanju da se zaobiđu deklarirane formalnopravne konvencije kako bi se očuvala postojeća nejednakost kroz mehanizme dominacije i supresije.

  • Page Range: 113-125
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian