Gender Equality And Gender-Based Violence At Universities in BiH, Montenegro, Croatia and Serbia: An Overview of The Theoretical and Methodological Framework and Key Findings Cover Image

Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje na univerzitetima u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji: pregled teorijskog i metodološkog okvira i ključnih nalaza
Gender Equality And Gender-Based Violence At Universities in BiH, Montenegro, Croatia and Serbia: An Overview of The Theoretical and Methodological Framework and Key Findings

Author(s): Jasna Kovačević
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Higher Education , Studies in violence and power, Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: gender; equality; violence; higher education; BiH; Montenegro; Croatia; Serbia; theoretical and methodological framework;
Summary/Abstract: Uvođenje rodne dimenzije u univerzitetsko obrazovanje važan je faktor pri stvaranju jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora, definiranog Bolonjskom deklaracijom koji podrazumijeva interkulturalnost, interdisciplinarnost, primjenu interaktivnih nastavnih metoda, demokratizaciju obrazovanja i osiguravanje jednakog pristupa za sve, ali i obrazovanje za rodnu ravnopravnost, mir i toleranciju. Obrazovne institucije na kojima se obrazuju mladi trebale bi svojim djelovanjem mijenjati i promovirati ideje i politike rodne ravnopravnosti kao osnovne postulate demokratije i humanističkih vrijednosti, te na taj način pozitivno utjecati na društveni kontekst.

  • Page Range: 25-43
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian