Introduction: The Challenges of Mainstreaming Gender Equality in University Communities. Fighting Gender-Based Violence Cover Image

Uvod: izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja
Introduction: The Challenges of Mainstreaming Gender Equality in University Communities. Fighting Gender-Based Violence

Author(s): Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Higher Education , Studies in violence and power, Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: gender; equality; higher education; violence; challenges; mainstreaming;
Summary/Abstract: Jedno od gorućih pitanja današnjice jeste rodno zasnovano nasilje prisutno u svim sferama života, uključujući i univerzitetsku zajednicu. U posljednje tri decenije napravljeni su određeni pomaci na podizanju svijesti na različitim nivoima (globalno, lokalno, nacionalno), ali to svakako nije bilo dovoljno da se dostigne nulti stepen tolerancije prema takvoj vrsti nasilja oko nas. Umjesto povremenih reakcija i neučinkovitih deklarativnih osuda, i univerziteti trebaju sistemski pristupati pitanjima rodno zasnovanog nasilja u svim njegovim pojavnim oblicima kako bi ga prevenirali, sankcionirali i iskorijenili (npr. tako što bi žrtve bile zaštićene i osjećale se sigurno da prijave počinioce seksualnog uznemiravanja; tako što bi se u univerzitetskom prostoru i procesu prevazišle rodno zasnovane diskriminacije u nastavnom i naučno-istraživačkom radu i iskustvu i slično). Istraživanje o rodnoj (ne)ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju čije rezultate predstavljamo u ovom naučnom zborniku provedeno je u četiri zemlje Balkana: Bosni i Hercegovini (BiH), Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, na 18 javnih i privatnih univerziteta. Istraživanje je obuhvatilo nastavno i administrativno osoblje i studentice i studente sa društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih te biomedicinskih i zdravstvenih nauka, kao i umjetnosti. Metode, ciljevi i struktura istraživanja iscrpno su objašnjeni u prvom poglavlju ovog zbornika.

  • Page Range: 9-22
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian