Development of Participation Banking in the Turkish Financial Sector Cover Image

Türkiye Finans Sektöründe Katılım Bankacılığının Gelişimi
Development of Participation Banking in the Turkish Financial Sector

Author(s): Meltem Gül, Özcan Demir
Subject(s): Islam studies, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Turkey; Financial Sector; Participation Banking; Development;
Summary/Abstract: Bankacılık sektörü ülkelerin ekonomik kalkınmaları için büyük önem arz etmektedir. Bankalar mevduat ve katılım bankaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Katılım bankaları islami temellere dayanan finansal kuruluşlardır. Katılım bankalarının en önemli özelliği katılım hesaplarına faiz yerine kâr payı ödemesinin yapılmasıdır. Banka kazanılan kârı ve geliri mevduat sahipleri ile paylaşmaktadır. İslami finans sistemi, toplum içinde sömürünün ana faktörleri olarak kabul edilen faiz, kumar, spekülasyon ve karmaşık türevleri ortadan kaldırmaktadır(Khan,2010).

  • Page Range: 293-312
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish