A Research on the Perception of Islamic Finance and Participation Bank in Economic Life Cover Image

İktisadi Yaşamda İslami Finans ve Katılım Bankası Algısına Yönelik Bir Araştırma
A Research on the Perception of Islamic Finance and Participation Bank in Economic Life

Author(s): Mehmet Kaygusuzoğlu, Yakup Durmaz, Muhammet Ali Emer
Subject(s): Islam studies, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islam; Finances; Bank; Economic Life; Perception;
Summary/Abstract: İslâm dininin, temel dini konularda emir ve yasakları bulunduğu gibi sosyal ve iktisadi yaşamı düzenleyen kuralları da bulunmaktadır. Sosyal ve iktisadi yaşamı düzenleyen kurallardan biri de finansal davranışlardır. Finansal davranışlar ana hatları itibarıyla, finansal ihtiyaçların giderilmesi ve tasarrufların değerlendirilmesi şeklinde iki türde ortaya çıkmaktadır.

  • Page Range: 51-89
  • Page Count: 39
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish