Sustainable development of rural tourism Cover Image

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na venkově
Sustainable development of rural tourism

Author(s): Andrea Holešinská, Svatava Nunvářová, Markéta Novotná
Subject(s): Agriculture, Rural and urban sociology, Economic development, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: sustainable development; rural tourism; agriculture;
Summary/Abstract: Venkovské oblasti čelí rostoucím výzvám z důvodu hospodářské restrukturalizace a transformace zemědělství jakožto produktivní základny. Vhodnou alternativou a možností diverzifikace se vzhledem k potenciálu venkovské krajiny staly činnosti související s cestovním ruchem. Výzkumníci proto často analyzují, jak se venkovské komunity přizpůsobují těmto změnám, přičemž základní otázkou je, jak se komunity vyrovnávají s pokračujícím rozvojem cestovního ruchu a jak udržitelný je jejich způsob života (Richards & Hall, 2003). Mezi cestovním ruchem na venkově a konceptem udržitelného cestovního ruchu by proto měl existovat zvláštní vztah (Lane, 1994). Smyslem této kapitoly je proto nejprve poukázat na specifika venkovského cestovního ruchu (tj. rozmanitý potenciál území a vazby mezi aktéry) a možnosti jeho alternativního rozvoje a následně představit nástroje a přístupy k udržitelnosti venkovských destinací s ohledem na rozdílnost dopadů cestovního ruchu.

  • Page Range: 112-120
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech