The key to the crèche Cover Image

Klíč k jeslím
The key to the crèche

Author(s): Lada Wichterlová, Helena Skálová, Jitka Kolářová, Blanka Plasová, Kateřina Ulíková, Jana Štefaniková, Táňa Holčáková, Michaela Marksová-Tominová, Jaroslava Hasmanová Marhánková, Lucie Ungrová, Radka Výborná, Lucie Kynčilová, Štěpán Moravec, Markéta Novotná, Tereza Šamanová, Barbora Petrová, Linda Sokačová, Alexandra Jachanová Doleželová, Nina Bosničová
Contributor(s): Jitka Kolářová (Editor), Kateřina Kyselá (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Labor relations, Welfare systems, Social development, Family and social welfare, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Young children; childcare; childcare facilities; nursery; parenting; paternal leave; maternity leave; employed parents; family policy; social policy; care system; parental allowance; family support; gender studies;
Summary/Abstract: Vážené čtenářky, vážení čtenáři, publikace, kterou právě držíte v ruce, má za cíl otevřít velmi komplexní a trochu zamotanou problematiku jeslí a dalších zařízení péče o děti do tří let v ČR (i zahraničí). Vychází ve chvíli, kdy jsou za dveřmi legislativní změny rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku a kdy v síti institucionální péče o děti vzniká stále více děr. K problematice jeslí jsme se snažili přistoupit z mnoha různých stran, takže součástí publikace jsou například finanční a právní analýza, výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči, rozhovory s klíčovými osobnostmi nebo příklady ze zahraničí. Cílem publikace a celého projektu je načrtnout příznivější obraz o jeslích, protože ty jsou v současnosti odstrkovány na okraj zájmu, ačkoliv jde o instituci, která má potenciál poskytovat profesionální a kvalitní péči o děti a rodičům může umožnit dřívější návrat do zaměstnání a udržet si odbornou kvalifikaci. Publikace je určena všem, kdo mají o tuto tematiku zájem, především ale novinářům, obecním zastupitelům, ředitelům jeslí a odborné veřejnosti.

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-22-3
  • Page Count: 55
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech
Zahodíme potenciál jeslí?

Zahodíme potenciál jeslí?
(-)

Zaostřeno na jesle: provoz jeslí ve vybraných městech ČR

Zaostřeno na jesle: provoz jeslí ve vybraných městech ČR
(-)

Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání: výběrové šetření

Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání: výběrové šetření
(-)

Finanční analýza: současné a budoucí možnosti financování provozu jeslí

Finanční analýza: současné a budoucí možnosti financování provozu jeslí
(-)

„Současný systém říká rodičům: nedávejte děti do jeslí, ale určitě je dejte do školky“

„Současný systém říká rodičům: nedávejte děti do jeslí, ale určitě je dejte do školky“
(-)

Historie, současnost a perspektivy legislativního rámce péče o děti do tří let

Historie, současnost a perspektivy legislativního rámce péče o děti do tří let
(-)

Příklady zahraniční praxe: jaké mají jesle v Stockholmu, Vídni a Německu

Příklady zahraniční praxe: jaké mají jesle v Stockholmu, Vídni a Německu
(-)

Závěrečná doporučení

Závěrečná doporučení
(-)

„To, že péči matky nikdo nenahradí, je předsudek“

„To, že péči matky nikdo nenahradí, je předsudek“
(-)