Cultural trails as an element of modern rural tourism: European Cultural Trail St. Cyril and Methodius Cover Image

Kulturní stezky jako prvek novodobého venkovského cestovního ruchu: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Cultural trails as an element of modern rural tourism: European Cultural Trail St. Cyril and Methodius

Author(s): Zuzana Tucková, Zuzana Vaculčíková
Subject(s): Cultural history, Rural and urban sociology, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: rural tourism; cultural trails; The Cyril Methodius Trail project;
Summary/Abstract: Významným prvkem rozvoje venkovského cestovního ruchu je efektivní využívání územních celků a podpora destinací, s čímž souvisí i vytváření nových produktů venkovského cestovního ruchu na podporu atraktivity těchto lokalit. Přítomnost nového produktu cestovního ruchu může obohatit tyto oblasti formou nových znalostí, přílivem kapitálu a investic či nových pracovních příležitostí. Cestovní ruch a rozvoj nových produktů dává obyvatelům nové možnosti a pomáhá obnovovat, zachovávat a udržovat jejich tradice a kulturu (Szerb et al., 2016). Jedním z významných produktů na podporu a rozvoj venkovského cestovního ruchu jsou tzv. tematicky zaměřené kulturní stezky, které jsou považovány za osvědčený marketingový nástroj na propagaci a rozvoj cestovního ruchu měst a venkova.

  • Page Range: 72-81
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech