The development of environmental education goes from frustration to success Cover Image

Vývoj environmentální výchovy jde od frustrace k úspěchu
The development of environmental education goes from frustration to success

Author(s): Jan Činčera
Subject(s): Education, Energy and Environmental Studies
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: environmental studies; environment; education;
Summary/Abstract: Před zhruba čtyřiceti lety dostal sociolog Riley E. Dunlap skvělý nápad jak zjistit, jestli životní prostředí lidi zajímá, nebo ne. Obešel několik členů tehdy se rodícího ekologického hnutí a vyptával se na jejich názory. Z nich pak sestavil sadu názorů, kterou označil jako „nové ekologické paradigma“ a kterou odlišil od názorů většinové veřejnosti, „dominantního sociálního paradigmatu“.

  • Page Range: 139-142
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode