Cultural genocide – destruction of cultural assets in Dubrovnik, Mostar and Sarajevo Cover Image

Kulturocid – uništavanje kulturnih dobara u Dubrovniku, Mostaru i Sarajevu
Cultural genocide – destruction of cultural assets in Dubrovnik, Mostar and Sarajevo

Author(s): Rade Vujović
Subject(s): Education, Cultural history, Military history, School education, Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia, Pedagogy
Published by: Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Keywords: education; Yugoslavia; war; Dubrovnik; Mostar; Sarajevo; cultural genocide; cultural assets; destruction;
Summary/Abstract: Formativno praćenje: razumije uputstva, umije pronaći podatke i činjenice, organizuje i pravi koncept i analogiju, upoređuje i analizira činjenice na osnovu kojih donosi zaključke. Sumativno ocjenjivanje: u skladu sa jasno gradiranim ishodima ocjenjuje učenike/ce.

  • Page Range: 71-78
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2022
  • Language: Montenegrine