Teaching controversial history for responsible education - 15 workshops Cover Image

Nastava kontroverzne istorije za odgovorno obrazovanje - 15 radionica
Teaching controversial history for responsible education - 15 workshops

Contributor(s): Miloš Vukanović (Editor), Igor Radulović (Editor)
Subject(s): Education, Cultural history, Museology & Heritage Studies, Media studies, Music, Economic history, Military history, Political history, Social history, School education, Nationalism Studies, Transformation Period (1990 - 2010), Sports Studies, Wars in Jugoslavia, Pedagogy
Published by: Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Keywords: history; controversy; education; teaching; workshops; heritage; destruction; nationalism; sport; media; football; economy; Dubrovnik; culture; Srebrenica; Sarajevo;
Summary/Abstract: Više od dvije decenije nakon završetka konflikta na prostoru bivše Jugoslavije, u crnogorskom društvu, ali i obrazovnom sistemu, i dalje postoji određeni otklon ka redovnom i detaljnom predavanju ovih tema. Iako su lekcije koje govore o periodu 1991-2001. zastupljene u našem obrazovnom sistemu, već duže od deceniju, istraživanja sprovedena kod svršenih srednjoškolaca/ki, ali i nastavnika/ca, ukazuju da se o ovim temama ili ne predaje ili da se predaju samo osnovne informacije.

  • E-ISBN-13: 978-9940-44-043-5
  • Print-ISBN-13: 978-9940-44-043-5
  • Page Count: 128
  • Publication Year: 2022
  • Language: Montenegrine
Predavanje kontroverznih i osjetljivih tema 90ih u Crnoj Gori

Predavanje kontroverznih i osjetljivih tema 90ih u Crnoj Gori
(Teaching controversial and sensitive topics in the 90s in Montenegro)

Tragom Srebrenice

Tragom Srebrenice
(On the trail of Srebrenica)

Logori tokom ratova devedesetih

Logori tokom ratova devedesetih
(Camps during the wars of the nineties)

Život pod opsadom – Sarajevo 1992 - 1996

Život pod opsadom – Sarajevo 1992 - 1996
(Life under siege – Sarajevo 1992 - 1996)

Nasilje nad djecom

Nasilje nad djecom
(Violence against children)

Rat iz dječije perspektive

Rat iz dječije perspektive
(War from a child's perspective)

Priče iz rata

Priče iz rata
(Stories from the war)

Note VS meci

Note VS meci
(Notes VS bullets)

Kulturocid – uništavanje kulturnih dobara u Dubrovniku, Mostaru i Sarajevu

Kulturocid – uništavanje kulturnih dobara u Dubrovniku, Mostaru i Sarajevu
(Cultural genocide – destruction of cultural assets in Dubrovnik, Mostar and Sarajevo)

Ratom protiv kulture

Ratom protiv kulture
(War against culture)

Dubrovnik - zločin nad kulturom

Dubrovnik - zločin nad kulturom
(Dubrovnik - a crime against culture)

Kulturocid na primjeru Starog mosta u Mostaru

Kulturocid na primjeru Starog mosta u Mostaru
(Culturocide on the example of the Old Bridge in Mostar)

Sportom protiv nacionalizma

Sportom protiv nacionalizma
(Sport against nationalism)

Zloupotreba medija i propaganda u sukobima 90ih

Zloupotreba medija i propaganda u sukobima 90ih
(Abuse of the media and propaganda in the conflicts of the 90s)

Ekonomija Jugoslavije u periodu građanskog rata (1992-2000)

Ekonomija Jugoslavije u periodu građanskog rata (1992-2000)
(The economy of Yugoslavia in the period of the civil war (1992-2000))

Fudbal i rat

Fudbal i rat
(Football and war)