Masculinity in posthumanism: hair implants Cover Image
  • Price 15.00 €

İnsan Sonrası Erkek(lik): Saç Ekimi Örneği
Masculinity in posthumanism: hair implants

Author(s): Melike Şahinol, Burak Taşdizen
Subject(s): Gender Studies, Psychology, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: post-human; masculinity); hair transplant sample;
Summary/Abstract: Farklı kullanım, anlam ve tarihsel yörüngelere sahip olan eleştirel posthümanizm ve transhümanizm gibi insan sonrası yaklaşımları, araştırmamız kapsamında farklılaşan yanlarıyla tartışmak yerinde olacaktır. Eleştirel posthümanizmin kökleri hümanist ekolün evrensel insan algısını eleştiren anti-hümanizme ve türler arası hiyerarşiyi reddederek ekolojik adaleti hedefleyen anti-antroposentrizme dayanır (Braidotti, “Posthuman Feminist Theory” 673-674; Braidotti, “A Theoretical Framework for the Critical Posthumanities 31-32). Posthümanizm insanı insan olmayanların veya yeteri kadar insan görülmeyenlerin dünyasından ayırmasıyla insana imtiyazlı bir konum bahşeden ikici (dualist) yaklaşımı sarsması ve insanı tüm insan olmayanlarla bir arada, bağlantısal bir denklemde ele almasıyla karakterize edilir; posthümanizm ikicilik (dualism) sonrasını temsil eder (Ferrando, “Transhumanism/Posthumanism” 439).

  • Page Range: 443-457
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish