Human machine interaction in reference to posthuman cyborg love Cover Image
  • Price 15.00 €

İnsan Sonrası Siborg Aşkı Çerçevesinde İnsan-Makine Etkileşimi
Human machine interaction in reference to posthuman cyborg love

Author(s): Melike Şahinol
Subject(s): Anthropology, Psychology, Social Philosophy, Sociology, Philosophy of Science
Published by: Transnational Press London
Keywords: post-human; cyborg love; human-machine interaction;
Summary/Abstract: Bu makalede, sibernetik aşkın özgün bir biçimi olan insan-makine ilişkileri ve etkileşimleri sosyolojik açıdan ele alınarak, posthümanizm perspektifinden hem insan bedeninin cinsellik amaçlı sunulan makinelere adaptasyonuna hem de makinelerin insan bedenine adaptasyonuna odaklanılmaktadır. İlk olarak, transhüman (insanüstü) ve posthüman (insan sonrası) kavramları arasındaki fark vurgulandıktan sonra, aşk bebekleri, seks robotları ve makineler gibi teknolojik araçlar ile aktarılan ve icra edilen bir aşk pratiği olarak teledildonik makineler analiz edilmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan sorular, söz konusu adaptasyonda insan ve makine arasında simbiyotik bir ilişki olup olmadığı ve insan sonrası sibernetik aşktan ne zaman söz edilip edilemeyeceği ile ilgilidir.

  • Page Range: 403-423
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish