AI and Posthuman, Post-secular Religion: A Study of Belief-based Biases among Personal Assistants Cover Image
  • Price 15.00 €

Yapay Zekâ ve Posthüman, Postseküler Din: Kişisel Asistanlarda İnanç Önyargısına Bir Bakış
AI and Posthuman, Post-secular Religion: A Study of Belief-based Biases among Personal Assistants

Author(s): Çağdaş Dedeoğlu
Subject(s): Philosophy, Psychology, Social Philosophy, Sociology, Philosophy of Religion, Philosophy of Science, Sociology of Religion
Published by: Transnational Press London
Keywords: artificial intelligence; posthuman; postsecular religion; faith; religion;
Summary/Abstract: Yapay zekâ teknolojilerinin sağlıktan eğitime, bankacılıktan sigortaya kadar çeşitli sektörlerde uygulanması, dünyayı deneyimleme şeklimizi değiştirdi. Dünya ekonomisinin kapitalizm sonrası eğilimleri, hükümetleri ve şirketleri yapay zekâ sektörüne yatırım yapmak için çekmeye devam ederken meselenin etik boyutu da gündemi işgal ediyor. Yapay zekânın muazzam potansiyeli, bilim insanlarını ve benzer şekilde filozofları konuya çeşitli açılardan bakmaya davet ediyor. Bir yandan, yapay zekâ ile ilgili felsefi tartışma, insan bilinci ve rasyonalite hakkındaki eski sorulara yeni cevaplar sunmanın yanı sıra yeni soruları da ortaya çıkarmaktadır (Copeland 1993; Dennett 1997). Öte yandan, transhümanizm ve tekillik ile ilişkili görüşler (Kurzweil 2015; Chalmers 2016) eleştirilere ve kıyamet senaryolarına yol açmaktadır (Bostrom 2014; Berardi 2017). Sunulan yaklaşımlar Aydınlan-ma (Horkheimer ve Adorno 2002) teknoloji (Heidegger 1997), teknoloji toplumu (Ellul) veya insan rasyonalitesinin tek boyutluluğu (Marcuse 1996) hakkındaki eleştirileri hatırlatmaktadır.

  • Page Range: 201-212
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish