Sources from the Kingdom of Poland, Lithuania and Ruthenia Cover Image
 • Offer for Individuals Only 14.00 €

Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi
Sources from the Kingdom of Poland, Lithuania and Ruthenia

An Editor’s Workshop

Contributor(s): Jolanta Sikorska-Kulesza (Editor)
Subject(s): History, 19th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: historical sources; editing of 19th and 20th century sources; Kingdom of Poland; Lithuania; Ruthenia
Summary/Abstract: The presented volume considers sources from the so-called Taken Lands – former Polish lands incorporated into the Russian Empire – as well as from the area of the Duchy of Warsaw and then Kingdom of Poland. Its chronological scope encompasses the 19th and early 20th centuries, and its subject-matter stretches from homilies, to legal and bureaucratic sources, to those concerning the history of science and technology. The authors touch upon a number of themes relating to the technicalities, methodology and theory of source editing.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-5227-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-5219-2
 • Page Count: 194
 • Publication Year: 2021
 • Language: Polish
O źródłach historyczno-prawnych do dziejów guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego (do 1840 r.) – rzut oka z perspektywy habet i debet edytorstwa

O źródłach historyczno-prawnych do dziejów guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego (do 1840 r.) – rzut oka z perspektywy habet i debet edytorstwa
(On Historical and Legal Sources for the History of the Western Governorates of the Russian Empire (until 1840) – a Glance from the Perspective of the Habet and Debet of Editing)

 • Price: 4.50 €
Osiągnięcia i perspektywy edytorstwa źródeł historyczno-prawnych z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (do 1876 r.)

Osiągnięcia i perspektywy edytorstwa źródeł historyczno-prawnych z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (do 1876 r.)
(Accomplishments and Perspectives in the Editing of History of Law Sources from the Period of the Duchy of Warsaw and of Congress Poland (up to 1876))

 • Price: 4.50 €
Rękopis raportu Franciszka Ksawerego Michała Bohusza z wizytacji generalnej szkół Wileńskiego Okręgu Szkolnego w 1803 r. – dzieje i model edycji

Rękopis raportu Franciszka Ksawerego Michała Bohusza z wizytacji generalnej szkół Wileńskiego Okręgu Szkolnego w 1803 r. – dzieje i model edycji
(A Manuscript of Franciszek Ksawery Bohusz’s Report from the 1803 General Inspection of Schools of the Vilnius School District – History and Model of the Edition)

 • Price: 4.50 €
Polska literatura kaznodziejska XIX w. – pytanie o potrzebę edycji naukowej

Polska literatura kaznodziejska XIX w. – pytanie o potrzebę edycji naukowej
(Polish Preaching Literature in the 19th Century – a Question about the Need for Scientific Publication)

 • Price: 4.50 €
Sprawozdania kijowskich generałów-gubernatorów jako źródło do dziejów polityki rosyjskiej w Kraju Południowo-Zachodnim w pierwszych latach po powstaniu styczniowym (1864–1868)

Sprawozdania kijowskich generałów-gubernatorów jako źródło do dziejów polityki rosyjskiej w Kraju Południowo-Zachodnim w pierwszych latach po powstaniu styczniowym (1864–1868)
(Reports of Kiev Governors-General as a Source for the History of the Russian Policy in the Southwestern Krai in the First Years after the January Uprising (1864–1868))

 • Price: 4.50 €
Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w zakresie edycji źródeł historycznych

Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w zakresie edycji źródeł historycznych
(The Friends of Sciences Society in Vilnius and Its Accomplishments in Primary Historical Sources Editing)

 • Price: 4.50 €
Edycja i znaczenie spisów książek z XIX-wiecznych akt notarialnych

Edycja i znaczenie spisów książek z XIX-wiecznych akt notarialnych
(Edition and Significance of Book Registers in 19th-Century Notarial Documents)

 • Price: 4.50 €
O problemie zapisu nazw osobowych w tłumaczeniach na język polski tekstów historycznych i źródeł w języku rosyjskim

O problemie zapisu nazw osobowych w tłumaczeniach na język polski tekstów historycznych i źródeł w języku rosyjskim
(On the Issue of Transcription of Personal Names in Polish Translations of Russian-Language Historical Texts and Sources)

 • Price: 4.50 €
Wyzwania związane z tłumaczeniem źródeł z języka rosyjskiego

Wyzwania związane z tłumaczeniem źródeł z języka rosyjskiego
(Challenges Related to Translating Sources from Russian)

 • Price: 4.50 €