International educational management Cover Image
 • Offer for Individuals Only 500.00 €

Management educațional pe plan internaţional
International educational management

Contributor(s): Antonela Cristina Sofronia (Editor), Puiu Petrică Sofronia (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Editura Lumen, Asociatia Lumen
Keywords: education; teaching aids; pre-university education;
Summary/Abstract: The volume entitled “International Educational Management”, edited by Antonela Cristina SOFRONIA and Puiu Petrică SOFRONIA, was published following the International Conference and the International Seminar International Educational Management, held in Dubai, United Arab Emirates, on 21.11.2020 by SC Training Cariere SRL.

 • Print-ISBN-13: 978-973-166-593-1
 • Page Count: 128
 • Publication Year: 2021
 • Language: Romanian
Particularities of career management in the educational system

Particularities of career management in the educational system
(Particularities of career management in the educational system)

 • Price: 20.00 €
Valorificarea istoriei locale. Două momente de istorie locală cu referire la momentul încoronării

Valorificarea istoriei locale. Două momente de istorie locală cu referire la momentul încoronării
(Capitalizing on local history. Two moments in local history with reference to the time of the coronation)

 • Price: 20.00 €
Abordări moderne în era digitală. M-learning

Abordări moderne în era digitală. M-learning
(Modern approaches in the digital age. M-learning)

 • Price: 20.00 €
Importanţa educaţiei pentru voluntariat în şcoală

Importanţa educaţiei pentru voluntariat în şcoală
(The importance of education for volunteering in school)

 • Price: 20.00 €
Personalitatea profesorului – condiţie sine qua non a reuşitei şcolare a elevilor săi

Personalitatea profesorului – condiţie sine qua non a reuşitei şcolare a elevilor săi
(The personality of the teacher - a sine qua non condition of the academic success of his students)

 • Price: 20.00 €
De vorbă cu universul educaţional din tine

De vorbă cu universul educaţional din tine
(Talk to the educational universe within you)

 • Price: 20.00 €
Managementul de proiect. Dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin implementarea unor proiecte de impact social în parteneriat internaţional. Coreea de Nord- pseudo-drepturile unei naţiuni dictate

Managementul de proiect. Dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin implementarea unor proiecte de impact social în parteneriat internaţional. Coreea de Nord- pseudo-drepturile unei naţiuni dictate
(Project management. Developing students' critical thinking by implementing social impact projects in international partnership. North Korea - the pseudo-rights of a dictated nation)

 • Price: 20.00 €
Proiectele şcolare-factor activ în educaţia nonformală

Proiectele şcolare-factor activ în educaţia nonformală
(School projects-active factor in non-formal education)

 • Price: 20.00 €
Educational management

Educational management
(Educational management)

 • Price: 20.00 €
Educaţia şi umbrele ei

Educaţia şi umbrele ei
(Education and its shadows)

 • Price: 20.00 €
Ora de educaţie tehnologică şi aplicaţii practice în contextul actual

Ora de educaţie tehnologică şi aplicaţii practice în contextul actual
(The hour of technological education and practical applications in the current context)

 • Price: 20.00 €
Impactul colonizării asupra managementului educaţional

Impactul colonizării asupra managementului educaţional
(The impact of colonization on educational management)

 • Price: 20.00 €
Management educaţional

Management educaţional
(Educational management)

 • Price: 20.00 €
Triada tehnologiilor secolului 21: mecatronica, sistemele cyber-fizice şi internetul lucrurilor

Triada tehnologiilor secolului 21: mecatronica, sistemele cyber-fizice şi internetul lucrurilor
(The triad of 21st century technologies: mechatronics, cyber-physical systems and the Internet of Things)

 • Price: 20.00 €
Metode interactive de predare în sistem online

Metode interactive de predare în sistem online
(Interactive online teaching methods)

 • Price: 20.00 €
Şcoala tradiţională în online

Şcoala tradiţională în online
(Traditional online school)

 • Price: 20.00 €
The romanian educational system in the context of the european education system

The romanian educational system in the context of the european education system
(The romanian educational system in the context of the european education system)

 • Price: 20.00 €
Managementul educaţional la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar

Managementul educaţional la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar
(Educational management at the level of pre-university education units)

 • Price: 20.00 €
Eficientizarea relatiei de comunicare cu elevii

Eficientizarea relatiei de comunicare cu elevii
(Streamlining the communication relationship with students)

 • Price: 20.00 €
Creativitate, inovaţie şi management

Creativitate, inovaţie şi management
(Creativity, innovation and management)

 • Price: 20.00 €
Management strategic

Management strategic
(Strategic management)

 • Price: 20.00 €
Importanţa educaţiei non-formale din palatele şi cluburile copiilor

Importanţa educaţiei non-formale din palatele şi cluburile copiilor
(The importance of non-formal education in children's palaces and clubs)

 • Price: 20.00 €