Shakespeareomania. A book dedicated to the memory of Andrzej Żurowski Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego
Shakespeareomania. A book dedicated to the memory of Andrzej Żurowski

Contributor(s): Anna Cetera-Włodarczyk (Editor)
Subject(s): History, Theatre, Dance, Performing Arts, Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts, Cultural history, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Studies of Literature, Philology, Theory of Literature, British Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Shakespeare in Polish theatre; Polish Shakespeare scholars; Shakespearean inspirations; Polish theatre studies
Summary/Abstract: A collection of essays dedicated to the memory of a renowned Shakespeare scholar Andrzej Żurowski (1944–2013). The book is devoted to the interpretation and reception of Shakespeare’s works in Polish theatre and abroad, to theatrical practices and various dramatic devices, to translations and comparative studies, as well as to polemics and Shakespearean inspirations in broadly defined culture: in music, iconography, and translation. A diverse study of the phenomenon of the contemporary and global Shakespeare.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-1255-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-1074-1
 • Page Count: 508
 • Publication Year: 2013
 • Language: English, Polish
Uścisk Szekspira

Uścisk Szekspira
(In the clutches of Shakespeare)

 • Price: 4.50 €
Biogram i bibliografia prac Andrzeja Żurowskiego

Biogram i bibliografia prac Andrzeja Żurowskiego
(Andrzej Żurowski's biography and bibliography)

 • Price: 4.50 €
Szekspir w teatrze Stanisława Koźmiana, Kraków: 1865-1885

Szekspir w teatrze Stanisława Koźmiana, Kraków: 1865-1885
(Shakespeare in Stanisław Koźmian’s Theatre, Cracow: 1865-1885)

 • Price: 4.50 €
Bolesław Prus podziwia Helenę Modrzejewską

Bolesław Prus podziwia Helenę Modrzejewską
(Bolesław Prus admires Helena Modrzejewska)

 • Price: 4.50 €
Hamlet i Hamlet 1914. Rekonesans

Hamlet i Hamlet 1914. Rekonesans
(Hamlet and Hamlet 1914. A Reconnaissance)

 • Price: 4.50 €
Z szekspirowskiego archiwum reżysera

Z szekspirowskiego archiwum reżysera
(From the Shakespeare Archive of the Stage Director)

 • Price: 4.50 €
Shakespeare, the Polish Director’s Contemporary

Shakespeare, the Polish Director’s Contemporary
(Shakespeare, the Polish Director’s Contemporary)

 • Price: 4.50 €
Poznańska dyrekcja Janusza Wiśniewskiego albo Czas na klasyków

Poznańska dyrekcja Janusza Wiśniewskiego albo Czas na klasyków
(Janusz Wiśniewski’s Time at the Helm in Poznań: The Days of the Classics)

 • Price: 4.50 €
Czarne lustra: Opowieści afrykańskie Krzysztofa Warlikowskiego

Czarne lustra: Opowieści afrykańskie Krzysztofa Warlikowskiego
(Black Mirrors: Opowieści afrykańskie [The African Stories] by Krzysztof Warlikowski)

 • Price: 4.50 €
Hamlet and the Travelling Players

Hamlet and the Travelling Players
(Hamlet and the Travelling Players)

 • Price: 4.50 €
The Tempest: Declan Donnellan and Oskaras Korsunovas Look Backwards into the Abyss of Time

The Tempest: Declan Donnellan and Oskaras Korsunovas Look Backwards into the Abyss of Time
(The Tempest: Declan Donnellan and Oskaras Korsunovas Look Backwards into the Abyss of Time)

 • Price: 4.50 €
The Face as a Stage: Roberto Bacci’s Hamlet

The Face as a Stage: Roberto Bacci’s Hamlet
(The Face as a Stage: Roberto Bacci’s Hamlet)

 • Price: 4.50 €
Hamlet spod znaku globalizacji

Hamlet spod znaku globalizacji
(A Globalized Hamlet)

 • Price: 4.50 €
Mirrored Image and the Dislocation of Culture in Ninagawa’s Shakespeare

Mirrored Image and the Dislocation of Culture in Ninagawa’s Shakespeare
(Mirrored Image and the Dislocation of Culture in Ninagawa’s Shakespeare)

 • Price: 4.50 €
Metafory i praktyki teatru

Metafory i praktyki teatru
(Theatrical Metaphors and Practices)

 • Price: 4.50 €
“My dreams presage too true”: Dreams as a Dramatic Device in Elizabethan Drama

“My dreams presage too true”: Dreams as a Dramatic Device in Elizabethan Drama
(“My dreams presage too true”: Dreams as a Dramatic Device in Elizabethan Drama)

 • Price: 4.50 €
Conflict and Rhetoric. On the Structuring of Roles in Conflict in Shakespeare’s (Non)dramatic Poetry

Conflict and Rhetoric. On the Structuring of Roles in Conflict in Shakespeare’s (Non)dramatic Poetry
(Conflict and Rhetoric. On the Structuring of Roles in Conflict in Shakespeare’s (Non)dramatic Poetry)

 • Price: 4.50 €
Shakespeare’s Unhistorical Inventions and Deviations from Holinshed, and Their Dramatic Functions in Richard II

Shakespeare’s Unhistorical Inventions and Deviations from Holinshed, and Their Dramatic Functions in Richard II
(Shakespeare’s Unhistorical Inventions and Deviations from Holinshed, and Their Dramatic Functions in Richard II)

 • Price: 4.50 €
Szekspirofobia? Mowa krótka w Jana Śniadeckiego obronie

Szekspirofobia? Mowa krótka w Jana Śniadeckiego obronie
(A Bardophobe? A Short Defence of Jan Śniadecki)

 • Price: 4.50 €
Sen, Słowacki, Szekspir i inni

Sen, Słowacki, Szekspir i inni
(Dreams, Słowacki, Shakespeare and Others)

 • Price: 4.50 €
„Co będzie tam?”, czyli Hamleci Dostojewskiego (z rzutem oka na szekspiriana rosyjskiego geniusza)

„Co będzie tam?”, czyli Hamleci Dostojewskiego (z rzutem oka na szekspiriana rosyjskiego geniusza)
(“What’s waiting there?” – Dostoevsky’s Hamlets, and a Glance at Dostoevsky’s Shakespeareana)

 • Price: 4.50 €
Norwidowska „zbrodnia stanu”. Szekspir w twórczości Norwida (O Kleopatrze i Aktorze)

Norwidowska „zbrodnia stanu”. Szekspir w twórczości Norwida (O Kleopatrze i Aktorze)
(Norwid’s “Crime Against the State”. Shakespeare Is in the Works of Norwid (On Kleopatra and Aktor))

 • Price: 4.50 €
Measure for Measure: A Requiem for Humanity

Measure for Measure: A Requiem for Humanity
(Measure for Measure: A Requiem for Humanity)

 • Price: 4.50 €
The Ghost of Shakespeare in the Poetry of Szymborska

The Ghost of Shakespeare in the Poetry of Szymborska
(The Ghost of Shakespeare in the Poetry of Szymborska)

 • Price: 4.50 €
Venus and Adonis: Shakespeare’s Blueprint for Tragedy

Venus and Adonis: Shakespeare’s Blueprint for Tragedy
(Venus and Adonis: Shakespeare’s Blueprint for Tragedy)

 • Price: 4.50 €
The Englishness of Shakespeare

The Englishness of Shakespeare
(The Englishness of Shakespeare)

 • Price: 4.50 €
Hamlet jednorożec

Hamlet jednorożec
(The Unicorn Hamlet)

 • Price: 4.50 €
„Z ciebie pewnie muzyk całą gębą…”

„Z ciebie pewnie muzyk całą gębą…”
("Then should you be nothing but musical...")

 • Price: 4.50 €
A New Interpretation of the Blue Lights in Richard III: Functions of the Blue Hue in Yūshi Odashima’s Translation

A New Interpretation of the Blue Lights in Richard III: Functions of the Blue Hue in Yūshi Odashima’s Translation
(A New Interpretation of the Blue Lights in Richard III: Functions of the Blue Hue in Yūshi Odashima’s Translation)

 • Price: 4.50 €
O znaczkach z Szajlokiem

O znaczkach z Szajlokiem
(On Shylock Postage Stamps)

 • Price: 4.50 €