Forced Religious Conversion of Serbs to Catholicism in the Independent State of Croatia Cover Image

Pokatoličavanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Forced Religious Conversion of Serbs to Catholicism in the Independent State of Croatia

Contributor(s): Milan Radanović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Christian Theology and Religion, Politics, History, Social Sciences, Political Theory, Sociology, Political history, Special Historiographies:, Theology and Religion, Government/Political systems, Politics and religion, Fascism, Nazism and WW II, Sociology of Politics, Sociology of Religion, Identity of Collectives
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Independent State of Croatia; Yugoslav historiography; The Second World War; forced religious conversion; Serbs; conversion to Catholicism; Ustasha regime; national and religious unification;
Summary/Abstract: Tema pokatoličavanja srpskog pravoslavnog stanovništva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj predmet je višedecenijskog interesovanja istraživača istorije Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Iako su prethodni istraživači svojim istraživanjima obuhvatili mnoge aspekte ove teme, zbornik naučnih radova koji je pred čitaocima predstavlja najobuhvatniji pregled teme na osnovu izvora koje prethodna istoriografija nije konsultovala ili ih nije dovoljno analizirala. Zbornik radova Pokatoličavanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj sastoji se iz pet naučnih radova. Naučni radovi nastali su kao rezultat istraživanja u osam arhivskih ustanova u Hrvatskoj i Srbiji i pregleda dvadesetak arhivskih fondova. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-46-0
  • Page Count: 464
  • Publication Year: 2019
  • Language: Croatian, Serbian
Preveravanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Preveravanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
(Religious Conversion of Serbs in the Independent State of Croatia)

Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest (prekrštavanja) na području Zagrebačke nadbiskupije između 1941. i 1945.

Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest (prekrštavanja) na području Zagrebačke nadbiskupije između 1941. i 1945.
(Religious Conversions from Orthodoxy to Roman Catholicism and Greek Catholicism in the Archdiocese of Zagreb between 1941 and 1945)

Prisilna asimilacija, internacije i masakri. Položaj pokatoličenih Srba u Velikoj župi Baranja 1941–1942.

Prisilna asimilacija, internacije i masakri. Položaj pokatoličenih Srba u Velikoj župi Baranja 1941–1942.
(Forced Assimilation, Internment and Massacres. The Position of Serbs Converted to Catholicism in the Great Parish of Baranja from 1941 to 1942)

Slovenac među Hrvatima i Srbima: Franc Žužek, župnik u Glini, 1927. — 1955.

Slovenac među Hrvatima i Srbima: Franc Žužek, župnik u Glini, 1927. — 1955.
(A Slovene among Croats and Serbs: Franc Žužek, Parish Priest in Glina, 1927 — 1955)

Rušenje pravoslavnih crkava na području Pakračko-slavonske eparhije početkom Drugog svetskog rata: osvrt iz ugla sačuvane eparhijske arhive

Rušenje pravoslavnih crkava na području Pakračko-slavonske eparhije početkom Drugog svetskog rata: osvrt iz ugla sačuvane eparhijske arhive
(Demolition of Orthodox Churches in the Pakrač-Slavonia Diocese at the Beginning of the Second World War: Review from the Perspective of Preserved Diocesan Archives)