Religious Conversion of Serbs in the Independent State of Croatia Cover Image

Preveravanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Religious Conversion of Serbs in the Independent State of Croatia

Author(s): Milan Koljanin
Subject(s): Christian Theology and Religion, Political history, Government/Political systems, Politics and religion, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, Sociology of Politics, Identity of Collectives
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Yugoslavia; religious conversion of Serbs; Independent State of Croatia; Ustasha regime;1940s; Roman Church; politics and religion; Ante Pavelić;
Summary/Abstract: Jugoslovenska država je 1918. stvorena na liberalnim načelima, među njima i na načelu slobode veroispovesti i verske ravnopravnosti, baštineći tradiciju Kraljevine Srbije. To načelo je prihvaćeno tokom pregovora o uređenju buduće države sredinom 1917. i uneseno u Ustav nove države. Uvođenje liberalnog građanskog uređenja u jugoslovenskoj državi je omogućilo polet hrvatskog nacionalističkog pokreta oličenog u Hrvatskoj seljačkoj stranci. Rimokatolička crkva (RKC) nije bila zadovoljna svojim položajem u jugoslovenskoj državi. Umesto privilegovanog položaja u dvojnoj monarhiji, ona je posle 1918. bila jedna od priznatih veroispovesti u državi u kojoj je vladar bio pravoslavne vere. Izvestan broj rimokatolika je iz raznih razloga (iz ubeđenja, zbog braka, iz karijerističkih pobuda) prihvatio pravoslavnu veru. Velikodostojnici RKC su izuzetno preuveličavali te brojeve nastojeći i time da dokažu da je ona u neravnopravnom položaju u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC). Gašenje političke aktivnosti posle proglašenja diktature kralja Aleksandra januara 1929. otvorilo je prostor RKC da preko masovnih organizacija Katoličke akcije i Križara organizuje jednu od najsnažnijih opozicija režimu. [...]

  • Page Range: 13-100
  • Page Count: 88
  • Publication Year: 2019
  • Language: Serbian