The Price of Protests: Freedom of Assembly Practices of the Competent Institutions in BiH Cover Image

Cijena protesta: Prakse nadležnih institucija u oblasti slobode okupljanja u BiH
The Price of Protests: Freedom of Assembly Practices of the Competent Institutions in BiH

Author(s): Ajla Škrbić
Contributor(s): Mariña Barreiro Mariño (Editor), Emina Bošnjak (Editor), Aida Spahić (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Public Law, Sociology, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; freedom of assembly; institution practices; legislation; organization of assembly; notification; banning public assemblies; authorities; human rights;
Summary/Abstract: Ovim izvještajem se analizira pravo na slobodu okupljanja, s fokusom na praksi nadležnih organa: ministarstava unutrašnjih poslova u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj te Policije Brčko distrikta. Istražena je i praksa drugih aktera koji u Bosni i Hercegovini mogu odlučivati o ostvarivanju prava na okupljanje (ministarstva saobraćaja, općinska tijela, privatne osobe). Iako je fokus na praksi, analizirani su i pozitivni propisi koji se odnose na prijavu i mogućnosti zabrane okupljanja, pri čemu je ispitana njihova usklađenost s međunarodnim standardima. Glavni cilj istraživanja je utvrditi da li je praksa institucija u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu okupljanja restriktivna i koji su izazovi s kojima se susreću organizatori/organizatorice javnih okupljanja. Istraživanje je obuhvatilo cijeli teritorij Bosne i Hercegovine u vremenskom okviru od 1. 1. 2017. do 31.12.2019. godine. Rezultati istraživanja ukazuju da broj javnih okupljanja u Bosni i Hercegovini raste, kao i broj učesnika/učesnica okupljanja. Zakonski propisi, međutim , razlikuju se u različitim dijelovim a Bosne i Hercegovine, sa zajedničkom karakteristikom da nisu usklađeni s međunarodnim standardima. Loša zakonska regulativa, loša primjena te regulative u praksi i veliko diskreciono pravo koje je ostavljeno akterima u ovoj oblasti dovode do ograničavanja i diskriminacije u ostvarivanju prava na javno okupljanje u Bosni i Hercegovini. Praksa organa zavisi od cilja okupljanja, odnosno restriktivna je ukoliko su u pitanju okupljanja usmjerena na kritiku lokalne vlasti ili imaju u svom središtu prava žena i LGBTI osoba. Stoga je neophodno domaće zakone uskladiti u cijeloj državi, harmonizirati ih s međunarodnim standardima te kontinuirano obučavati državne organe u pogledu sadržaja i primjene međunarodnih standarda u ovoj oblasti. Imajući u vidu prethodno navedeno, ovaj izvještaj daje preporuke za razvoj kvalitetnog okvira za ostvarivanje prava na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini, usklađenog s međunarodnim standardima.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-66-3
  • Page Count: 44
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian