Public Policy Study - Improving the Position of Youth in the FBiH Cover Image

Studija javnih politika - Unapređenje položaja mladih u FBiH
Public Policy Study - Improving the Position of Youth in the FBiH

Author(s): Feđa Mehmedović
Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Education, Media studies, Public Law, Sociology, Evaluation research, Health and medicine and law, Migration Studies, Socio-Economic Research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; youth; public policy; activism; migration; education; healthcare; media; economy; social status;
Summary/Abstract: Odlazak mladih i gubitak intelektualnog i razvojnog kapitala koji mladi predstavljaju ozbiljan je problem koji može ostaviti trajne posljedice na razvoj i budućnost naše zemlje. Konfliktna politička retorika, nedostatak socijalne sigurnosti, nekvalitetno obrazovanje, nekvalitetan sistem zdravstvene zaštite i nedostatak ekonomskih prilika za mlade obeshrabruju mlade da svoju budućnost planiraju u okvirima granica Bosne i Hercegovine. Sporost i tromost institucija da se posvete rješavanju pitanja mladih, ali i općih uslova u kojim a žive i rade njihovi roditelji, demonstriraju i proizvode svojevrstan pesimizam o skorim pozitivnim promjenam a koje bi potakle ostanak mladih. Odlazak mladih kao izuzetno značajan društveni fenomen koji je direktna posljedica društvenih nejednakosti, stigmi, diskriminacije, ekonomskih i političkih prilika, opredijelio je Sarajevski otvoreni centar, kao jednu od vodećih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, da ponudi radnu platformu mladim aktivistim a iz BiH za otvaranje dijaloga o ključnim problemima koji čine kontekst u kojem dolazi do masovnog iseljavanja mladih iz BiH, ali i artikulaciju općih preporuka i mjera kojima je, prema mišljenju mladih aktivista, moguće pružiti svrsishodnu podršku naporima da se postojeća situacija prevaziđe i identificirani problemi otklone. Kao rezultat, nastaje dokument koji nudi uvid u percepciju mladih aktivista u odnosu na problem odlaska mladih, kao i njihova promišljanja u pogledu preporuka vlastima za postupanje i preciznih mjera koje mogu doprinijeti unapređenju položaja mladih. Izrada dokumenta započeta je 2019 . godine i nastavljena 2020., kada se Bosna i Hercegovina suočila sa posljedicam a pandemije koronavirusa COVID-1 9. Upravo je pandemija naglasila potrebu za ulaganjem u unapređenja položaja mladih jer je ova populacija od iznimnog značaja za ekonomski i socijalni oporavak naše zemlje. Također, pandemija je negativno utjecala na ekonomske prilike u zemlji, a mladi koji su tokom 2020 . godine bili u procesu traženja posla, mladi koji su planirali porodicu, mladi koji su započeli samostalne biznise ili ih planirali, u ovoj su se godini suočili sa brojnim negativnim faktorim a koji su nepovoljno utjecali na njih i prilike da vode život sukladan vremenu u kojem žive. Istraživanja provedena u našoj zemlji pokazuju da su gubitak posla ili smanjena primanja tokom pandemije značajno zastupljen problem koji je uticao na mlade u našoj zemlji. Policy studija - Unapređenje položaja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine dokument je koji predstavlja strateški okvir razvoja, sa konkretnim preporukam a koje su predložili mladi iz Sarajeva, Tuzle, Zenice i drugih gradova u FBiH. Proces identifikacije razvojnih prioriteta i izrade prijedloga mjera koje su integrirane u dokument trajao je godinu dana. Participativni proces razvoja dokumenta omogućio je da različite kategorije mladih, konsultirajući stručnu literaturu, istraživanja, politike i strateške dokumente, daju vlastiti doprinos u razvoju strateškog okvira za unapređenje položaja i prilika za mlade. Proces je koordinirao i finansijski podržao Sarajevski otvoreni centar. Podijeljen na četiri razvojne oblasti: obrazovanje, ekonomske prilike, zdravlje i učešće mladih, dokument nudi uvid u trenutne okolnosti tj. faktore koji doprinose odlasku mladih, kao i specifične mjere koje adresiraju potrebe mladih i doprinose rješavanju najvažnijih problema koji utječu na motivaciju mladih da napuste Bosnu i Hercegovinu odnosno da u njoj ostanu. Dokument je namijenjen mladim aktivistima kao zagovarački resurs, ali i donosiocima odluka kao otvoren prozor u stavove mladih o ključnim pitanjima koja treba rješavati kako bi se položaj mladih unaprijedio i kako bi se stvorile nove prilike za ovu generaciju i one koje dolaze.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-68-7
  • Page Count: 80
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian