Competences of the 21st century: Certification of language proficiency Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej
Competences of the 21st century: Certification of language proficiency

Contributor(s): Andrzej Dąbrowski (Editor), Radosław Kucharczyk (Editor), Agnieszka Leńko-Szymańska (Editor), Jolanta Sujecka-Zając (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Applied Linguistics, Studies of Literature, Polish Literature, Philology, British Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: certification; assessment; language proficiency; language competences; foreign languages
Summary/Abstract: The valid and reliable certification of foreign language competences is a challenge – both in terms of content and organization – for institutions responsible for conducting such exams. The aim of the international conference on Competences of the 21st century: Certification of language proficiency was to provide an opportunity for the exchange of theoretical ideas and experiences in constructing and administering examinations in various Polish and foreign university contexts. The present volume is the outcome of this conference. It includes a selection of articles in Polish and English which discuss a range of issues related to the complex process of certification of language proficiency and which present results of research in this narrow yet very important domain.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4691-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4683-2
 • Page Count: 272
 • Publication Year: 2020
 • Language: English, Polish
The predicament of assessment

The predicament of assessment
(The predicament of assessment)

 • Price: 4.50 €
Language in assessment: Universalist vs. demotic approaches

Language in assessment: Universalist vs. demotic approaches
(Language in assessment: Universalist vs. demotic approaches)

 • Price: 4.50 €
Task-based language assessment in light of recent changes in the CEFR regarding mediation and plurilingualism

Task-based language assessment in light of recent changes in the CEFR regarding mediation and plurilingualism
(Task-based language assessment in light of recent changes in the CEFR regarding mediation and plurilingualism)

 • Price: 4.50 €
Mniej niż A1…, czyli o kompetencjach użytkownika języka na poziomie Pre-A1

Mniej niż A1…, czyli o kompetencjach użytkownika języka na poziomie Pre-A1
(Below A1...: On the competences of language users at the Pre-A1 level)

 • Price: 4.50 €
How to construct your test: The influence of test length on students’ achievement

How to construct your test: The influence of test length on students’ achievement
(How to construct your test: The influence of test length on students’ achievement)

 • Price: 4.50 €
Assessment of B2 English exam writing subtest: A quantitative analysis of the results of a pro-quality study

Assessment of B2 English exam writing subtest: A quantitative analysis of the results of a pro-quality study
(Assessment of B2 English exam writing subtest: A quantitative analysis of the results of a pro-quality study)

 • Price: 4.50 €
Ocenianie wypowiedzi pisemnej na egzaminie certyfikacyjnym z języka angielskiego (poziom B2) – analiza jakościowa wyników badania projakościowego

Ocenianie wypowiedzi pisemnej na egzaminie certyfikacyjnym z języka angielskiego (poziom B2) – analiza jakościowa wyników badania projakościowego
(Assessment of B2 writing subtest in the English certification exam: A qualitative analysis of pro-quality research results)

 • Price: 4.50 €
Introducing interactive speaking tasks to improve the construct coverage of a test: A welcome change for test users?

Introducing interactive speaking tasks to improve the construct coverage of a test: A welcome change for test users?
(Introducing interactive speaking tasks to improve the construct coverage of a test: A welcome change for test users?)

 • Price: 4.50 €
Cechy polszczyzny zadań wykorzystywanych w certyfikacji języka polskiego jako obcego

Cechy polszczyzny zadań wykorzystywanych w certyfikacji języka polskiego jako obcego
(Polish language used in the certification of Polish as a foreign language)

 • Price: 4.50 €
Certyfikacja biegłości języka włoskiego a potrzeby studentów szkół wyższych

Certyfikacja biegłości języka włoskiego a potrzeby studentów szkół wyższych
(Certification of Italian language proficiency and the needs of higher education students)

 • Price: 4.50 €
Z doświadczeń pracy nad układaniem testów z języka rosyjskiego na poziomach biegłości C1 i C2

Z doświadczeń pracy nad układaniem testów z języka rosyjskiego na poziomach biegłości C1 i C2
(On constructing Russian language tests at the C1 and C2 levels)

 • Price: 4.50 €
Konstruowanie egzaminów certyfikacyjnych z języka hebrajskiego – trudności i wyzwania

Konstruowanie egzaminów certyfikacyjnych z języka hebrajskiego – trudności i wyzwania
(Challenges and difficulties in constructing Hebrew certificate exams)

 • Price: 4.50 €
Formy grzecznościowe w konstruowaniu zadań testowych – analiza autorska na przykładzie języka tureckiego

Formy grzecznościowe w konstruowaniu zadań testowych – analiza autorska na przykładzie języka tureckiego
(Politeness forms in constructing test tasks: The author’s analysis based on the example of the Turkish language)

 • Price: 4.50 €
Czego spodziewać się po pracowniku z certyfikatem z języka biznesowego, czyli o kłopotach z testowaniem umiejętności językowych w kontekście zawodowym

Czego spodziewać się po pracowniku z certyfikatem z języka biznesowego, czyli o kłopotach z testowaniem umiejętności językowych w kontekście zawodowym
(What to expect from an employee with a business language certificate: Problems with testing language skills in a professional context)

 • Price: 4.50 €
Oczekiwania wobec kompetencji językowych żołnierzy a certyfikacja ich biegłości – STANAG 6001

Oczekiwania wobec kompetencji językowych żołnierzy a certyfikacja ich biegłości – STANAG 6001
(Expectations of soldiers’ language competence versus the certification of their language proficiency – STANAG 6001)

 • Price: 4.50 €
Exploiting CEFR descriptors in developing pre-service teachers’ language assessment literacy (Ukrainian context)

Exploiting CEFR descriptors in developing pre-service teachers’ language assessment literacy (Ukrainian context)
(Exploiting CEFR descriptors in developing pre-service teachers’ language assessment literacy (Ukrainian context))

 • Price: 4.50 €
(Nie)uczciwość akademicka polskich studentów a poświadczanie kwalifikacji

(Nie)uczciwość akademicka polskich studentów a poświadczanie kwalifikacji
(Academic (dis)honesty of Polish students and the certification of their competence)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode