Language, reading, and interpretation in school didactics Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej
Language, reading, and interpretation in school didactics

Contributor(s): Ewa Jaskółowa (Editor), Małgorzata Wójcik-Dudek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: We invite you to read a collection of texts by scholars whose investigations into the role of school education is akin to the reflection of Rabindranath Tagore embedded in such values as: freedom, one’s own thoughts, mutual understanding. One might even venture to say that freedom warrants the process of including a person ’s thoughts into a broader corpus of ideas making up the human heritage, and confronting one’s thoughts with Others in order to better understand oneself and Another. In this very dialogue transcending time and space, a non-trivial role is played by education, for which one of the major tasks, if not the paramount one, is preparing one to being able to intepret, which means not so much to comprehend but to carry on on the road to mutual understanding. (A fragment from the Introduction)

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3466-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3465-3
 • Page Count: 282
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Mieczysława Mitera‑Dobrowolska – twórczyni katowickiej Katedry Dydaktyki Polonistycznej

Mieczysława Mitera‑Dobrowolska – twórczyni katowickiej Katedry Dydaktyki Polonistycznej
(Mieczysława Mitera-Dobrowolska – the founder of the Katowice Chair of Linguistic Didactics and Polish Literature)

 • Price: 4.50 €
Przeciw interpretacji? Szkolna lektura a wiedza literaturoznawcza

Przeciw interpretacji? Szkolna lektura a wiedza literaturoznawcza
(Against interpretation? School reading and specialist knowledge of literature)

 • Price: 4.50 €
Parafraza czy interpretacja?

Parafraza czy interpretacja?
(Paraphrasis and interpretation)

 • Price: 4.50 €
Społeczna odpowiedzialność edukacji polonistycznej

Społeczna odpowiedzialność edukacji polonistycznej
(Social responsibility of Polish philology)

 • Price: 4.50 €
Jak mówi literatura, a jak mówi się o literaturze w szkole?

Jak mówi literatura, a jak mówi się o literaturze w szkole?
(How literature speaks, and how literature is spoken about at school)

 • Price: 4.50 €
Ciągłość czy wydarzenie? Pytanie o cel dydaktyki lektury

Ciągłość czy wydarzenie? Pytanie o cel dydaktyki lektury
(Continuity or event? The question about the purpose of didactics of reading)

 • Price: 4.50 €
Lekcja jako doświadczenie transgresji. O przekraczaniu horyzontu oczekiwań

Lekcja jako doświadczenie transgresji. O przekraczaniu horyzontu oczekiwań
(Lesson as an experience of transgression. On transgressing the horizon of expectations)

 • Price: 4.50 €
Co pomaga przyszłym nauczycielom i uczniom w interpretacji literatury?

Co pomaga przyszłym nauczycielom i uczniom w interpretacji literatury?
(What aids trainee teacher and students in interpreting literature?)

 • Price: 4.50 €
Charakterystyka postaci jako źródło wiedzy antropologicznej

Charakterystyka postaci jako źródło wiedzy antropologicznej
(Description of the character as a source of anthropological knowledge about human)

 • Price: 4.50 €
Pogranicza intuicji i wiedzy – percepcyjne możliwości młodzieży w zakresie odkrywania językowego obrazu świata

Pogranicza intuicji i wiedzy – percepcyjne możliwości młodzieży w zakresie odkrywania językowego obrazu świata
(The margins of intuition and knowledge – perceptual capabilities of the youth for discovering the cultural image of the world)

 • Price: 4.50 €
LEGO‑LOGOS jako alternatywna metoda pracy z tekstem literackim

LEGO‑LOGOS jako alternatywna metoda pracy z tekstem literackim
(LEGO LOGOS as an alternative method of working with the literary text)

 • Price: 4.50 €
Po cóż patrzeć na ptaki? Ornitofauna Janka Muzykanta

Po cóż patrzeć na ptaki? Ornitofauna Janka Muzykanta
(Why look at birds? Janko The Musician’s avifauna)

 • Price: 4.50 €
Poeta, osiołek i Moguer w prozie poetyckiej Juana Ramóna Jiméneza

Poeta, osiołek i Moguer w prozie poetyckiej Juana Ramóna Jiméneza
(The Poet, the Donkey and the Town of Moguer in prose poem by Jiménez)

 • Price: 4.50 €
O użyciach i nadużyciach fotografii oraz o jej „użyteczności” na lekcjach języka polskiego na przykładzie jednej fotografii z Zagłady

O użyciach i nadużyciach fotografii oraz o jej „użyteczności” na lekcjach języka polskiego na przykładzie jednej fotografii z Zagłady
(About the use and abuse of photography and about its ‘utility’ during Polish lessons illustrated with the example of a photograph from the Holocaust)

 • Price: 4.50 €
O sztuce i historii na języku polskim Interpretacja Pierwszej fotografii Hitlera Wisławy Szymborskiej

O sztuce i historii na języku polskim Interpretacja Pierwszej fotografii Hitlera Wisławy Szymborskiej
(On art and history in Polish language lesson Interpretation of Hitler’s first photograph by Wisława Szymborska)

 • Price: 4.50 €
Etyka interpretacji jako doświadczanie lektury tekstu. Studium praktyczne: Theodore Roethke Walc mojego taty (1942)

Etyka interpretacji jako doświadczanie lektury tekstu. Studium praktyczne: Theodore Roethke Walc mojego taty (1942)
(Ethics of interpretation as experiencing of reading the text Practical study: Theodore Roethke My Papa’s waltz (1942))

 • Price: 4.50 €
Zatrzymane w czasie. Romantyczne inspiracje fantastyki, grozy i pamięci Osobliwy dom Pani Peregrine Ransoma Riggsa jako szkolna lektura

Zatrzymane w czasie. Romantyczne inspiracje fantastyki, grozy i pamięci Osobliwy dom Pani Peregrine Ransoma Riggsa jako szkolna lektura
(Stopped in time. Romantic inspirations of fantasy, horror and memory Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children by Ransom Riggs as a school reading)

 • Price: 4.50 €
O kondycji najnowszej literatury dla młodzieży (głos w dyskusji)

O kondycji najnowszej literatury dla młodzieży (głos w dyskusji)
(On condition of the recent adolescent literature (voice in discussion))

 • Price: 4.50 €
Jutka i Anna potrzebowały opowieści jak powietrza. Interpretacja utworów dla dzieci i dziecięcych na podstawie Bezsenności Jutki Doroty Combrzyńskiej‑Nogali oraz Anny i Pana Jaskółki Gavriela Savita

Jutka i Anna potrzebowały opowieści jak powietrza. Interpretacja utworów dla dzieci i dziecięcych na podstawie Bezsenności Jutki Doroty Combrzyńskiej‑Nogali oraz Anny i Pana Jaskółki Gavriela Savita
(Jutka and Anna needed stories as desperately as they wanted to breathe. Interpretation of works of literature for children and children’s literature based on Jutka’s Insomnia by Dorota Combrzyńska-Nogala and Anna and Mr Swallow by Gavriel Savita)

 • Price: 4.50 €
(Nie)świadomość zagrożeń? Ciąża a zespół FAS (na przykładzie powieści Magda.doc Marty Fox)

(Nie)świadomość zagrożeń? Ciąża a zespół FAS (na przykładzie powieści Magda.doc Marty Fox)
((Un)awareness of threats? Pregnancy and FAS (based on the novel entitled Magda.doc by Marta Fox))

 • Price: 4.50 €