Consolidation of the integration of the national territory in the European community territory by defining spatial identity and achieving territorial connectivity under the framework of Europa 2020 strategy Cover Image

Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020
Consolidation of the integration of the national territory in the European community territory by defining spatial identity and achieving territorial connectivity under the framework of Europa 2020 strategy

Contributor(s): Daniel-Gabriel Valceanu (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Geography, Regional studies, National Economy, Physical Geopgraphy, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography, Applied Geography, Maps / Cartography, Sociology, Applied Sociology, Demography and human biology, Human Ecology, Rural and urban sociology, Political Ecology, Economic development, Tourism, Sociology of Politics, Globalization, Socio-Economic Research, Transport / Logistics
Published by: INCD URBAN-INCERC
Keywords: Europa 2020; spatial identity; territorial connectivity; spatial analysis; urban sociology; urban economics; landscape ecology; territorial research
Summary/Abstract: The book is a result of research carried during 2012-2015 under the Nucleus Program "Consolidating the Consolidareaintegrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european prin definirea identităţiispaţiale şi realizarea coeziunii teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020the integration of the national territory in the European community territory by defining spatial identity and achieving territorial connectivity under the framework of Europa 2020 strategy", carried out by NIRD URBAN-INCERC, and funded by the National Research Authority.

  • Print-ISBN-13: 978-606-8165-20-2
  • Page Count: 250
  • Publication Year: 2015
  • Language: Romanian
Perspective teoretice asupra dezvoltării ariilor naturale protejate – un posibil cadru de analiză a dezvoltării ariilor protejate

Perspective teoretice asupra dezvoltării ariilor naturale protejate – un posibil cadru de analiză a dezvoltării ariilor protejate
(Theoretical perspectives on developing natural protected areas. A possible analytical framework for the development of natural protected areas)

Arii protejate – concepte, tipologii, politici privind biodiversitatea / ariile naturale protejate la nivel european şi în România

Arii protejate – concepte, tipologii, politici privind biodiversitatea / ariile naturale protejate la nivel european şi în România
(Protected areas - concepts, typology, policies on biodiversity / natural protected areas in Europe and Romania)

Fluxul de energie în sistemele ecologice naturale şi dominate de om şi interconectarea acestora: aspecte teoretice, metode şi criterii de măsurare

Fluxul de energie în sistemele ecologice naturale şi dominate de om şi interconectarea acestora: aspecte teoretice, metode şi criterii de măsurare
(Energy flows in natural and man-dominated ecological systems: theoretical issues and measurement methods and criteria)

Stabilirea principalelor necesităţi de interconectare pe plan naţional a polilor de competitivitate din reţeaua de localităţi

Stabilirea principalelor necesităţi de interconectare pe plan naţional a polilor de competitivitate din reţeaua de localităţi
(Establishing the main needs for the national interconnection of the competitiveness poles of the settlement network)

Model de calcul al accesibilităţii la principalele căi de transport cu ajutorul Sistemelor Informatice Geografice

Model de calcul al accesibilităţii la principalele căi de transport cu ajutorul Sistemelor Informatice Geografice
(Model for computing the accessibility to the main transport routes using GIS)

Evaluarea economică a teritoriului adiacent Dunării în România şi identificarea elementelor de potenţial existente în contextul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

Evaluarea economică a teritoriului adiacent Dunării în România şi identificarea elementelor de potenţial existente în contextul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării
(Economic assessment of the territory adjacent to the Danube for identifying the potential elements within the framework of the European Union Strategy for the Danube Region)

Strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică

Strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică
(The European Union Strategy for the Baltic Sea)

Analiza socio-demografică a populaţiei din teritoriul românesc adiacent Dunării

Analiza socio-demografică a populaţiei din teritoriul românesc adiacent Dunării
(Socio-demographic analysis of the population from the Romanian territory adjacent to the Danube)

Analize corelative pe baza indicatorilor teritoriali identificaţi conform ţintelor Strategiei Europa 2020 – domeniul social şi piaţa muncii

Analize corelative pe baza indicatorilor teritoriali identificaţi conform ţintelor Strategiei Europa 2020 – domeniul social şi piaţa muncii
(Correlation analyses based on territorial indices according to the Europa 2020 Strategy targets: social and labor force area)

Specificitatea şi problemele gestionării apelor, potenţialul şi nevoile de dezvoltare a managementului apelor din teritoriul românesc adiacent Dunării pe teritoriul României

Specificitatea şi problemele gestionării apelor, potenţialul şi nevoile de dezvoltare a managementului apelor din teritoriul românesc adiacent Dunării pe teritoriul României
(Specificity and issues of managing the waters, potential and development needs of water management from the Romanian territory adjacent to the Danube)

Impactul peisajer al utilizării surselor de ecoenergii

Impactul peisajer al utilizării surselor de ecoenergii
(Impact of using eco-energy sources on the landscape)

Consideraţii ecologice şi geografice privind potenţialul eco-energetic al României

Consideraţii ecologice şi geografice privind potenţialul eco-energetic al României
(Ecological and geographical considerations on the eco-energy potential of Romania)

Locuinţa socială din România în context european

Locuinţa socială din România în context european
(Romanian social house in an European context)