The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth Cover Image

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth

Contributor(s): Wojciech Walczak (Editor), Karol Łopatecki (Editor)
Subject(s): History, Social Sciences, Cultural history, Sociology, Social history
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Print-ISBN-13: 978-83-64103-17-9
  • Page Count: 521
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish
NOWE OBSZARY BADAŃ NAD ARCHITEKTURĄ KRESÓW NA PRZYKŁADZIE STUDIÓW NAD DOROBKIEM LWOWSKIEJ SZKOŁY ARCHITEKTONICZNEJ

NOWE OBSZARY BADAŃ NAD ARCHITEKTURĄ KRESÓW NA PRZYKŁADZIE STUDIÓW NAD DOROBKIEM LWOWSKIEJ SZKOŁY ARCHITEKTONICZNEJ
(New Ares of Research Concerning the Architecture of the Borderland Illustrated with the Example of the Accomplishments of the Lviv School of Architecture)

„MIŁE MIASTO” MIĘDZY TRADYCJĄ A AWANGARDĄ. ARCHITEKTURA WILNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM – ZARYS PROBLEMATYKI

„MIŁE MIASTO” MIĘDZY TRADYCJĄ A AWANGARDĄ. ARCHITEKTURA WILNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM – ZARYS PROBLEMATYKI
(“The Beloved Town” Between Tradition and Avant-Garde. The Architecture of Vilnius in the Inter-War Period: Introduction)

NEOKLASYCYSTYCZNE TRENDY W ARCHITEKTURZE WOJEWÓDZTW LWOWSKIEGO I WOŁYŃSKIEGO W CZASACH II RZECZYPOSPOLITEJ

NEOKLASYCYSTYCZNE TRENDY W ARCHITEKTURZE WOJEWÓDZTW LWOWSKIEGO I WOŁYŃSKIEGO W CZASACH II RZECZYPOSPOLITEJ
(Neoclassical Trends in Architecture of Lviv and Volhynia Provinces During the Second Commonwealth)

KRESY MODERNIZMU. ARCHITEKTONICZNE KONCEPCJE GRUPY PRAESENS

KRESY MODERNIZMU. ARCHITEKTONICZNE KONCEPCJE GRUPY PRAESENS
(Modernist Borderland. Architectural Concepts of the Praesens Group)

ARCHITEKTURA ŁUCKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

ARCHITEKTURA ŁUCKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
(Lutsk Architecture in the Inter-War Period)

Kaplica Moskiewska – co zobaczył Erik Dahlbergh?

Kaplica Moskiewska – co zobaczył Erik Dahlbergh?
(The Moscow Chapel: What Did Erik Dahlbergh See?)

NIEISTNIEJĄCE KOŚCIOŁY PIŃSKA

NIEISTNIEJĄCE KOŚCIOŁY PIŃSKA
(Non-existing Churches of Pinsk)

PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W JANOWIE POLESKIM – LUDZIE, HISTORIA I ZABYTKI

PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W JANOWIE POLESKIM – LUDZIE, HISTORIA I ZABYTKI
(St. Andrzej Bobola Parish in Janów Poleski – People, History, Relics)

CHARAKTERYSTYKA STYLISTYCZNA, KONSTRUKCYJNOMATERIAŁOWA ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA NIEZACHOWANEJ DREWNIANEJ BOŻNICY W ZABŁUDOWIE

CHARAKTERYSTYKA STYLISTYCZNA, KONSTRUKCYJNOMATERIAŁOWA ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA NIEZACHOWANEJ DREWNIANEJ BOŻNICY W ZABŁUDOWIE
(Stylistic, Construction and Material Characteristics and the Technology of Manufacture of the Former Wooden Synagogue in Zabłudów)

DREWNIANA ARCHITEKTURA DWORSKA NA LITWIE PO 1990 R. REWITALIZACJA DWORU W BIRŻYNIANACH

DREWNIANA ARCHITEKTURA DWORSKA NA LITWIE PO 1990 R. REWITALIZACJA DWORU W BIRŻYNIANACH
(Lithuanian Manors’ Wooden Architecture: Birzuvenai Case)

POSZUKIWANIE MYŚLI TWÓRCZYCH ÉDOUARDA FRANÇOIS ANDRÉ. ANALIZA KOMPOZYCJI OGRODOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DAWNEJ REZYDENCJI TYSZKIEWICZÓW W ZATROCZU NA LITWIE

POSZUKIWANIE MYŚLI TWÓRCZYCH ÉDOUARDA FRANÇOIS ANDRÉ. ANALIZA KOMPOZYCJI OGRODOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DAWNEJ REZYDENCJI TYSZKIEWICZÓW W ZATROCZU NA LITWIE
(The Search of Creative Thoughts of Édouard François André. The Analysis of Garden Designs, with Special Consideration of the Former Manor of Tyszkiewicz Family in Užutrakis in Lithuania)

BADANIA DZIEDZICTWA URBANISTYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO KSIĄŻĄT OSTROGSKICH: OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMATYKA

BADANIA DZIEDZICTWA URBANISTYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO KSIĄŻĄT OSTROGSKICH: OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMATYKA
(Investigation of Urban Planning and Architectural Heritage of Ostrogski Dukes: Study Issues and Accomplishments)

UDZIAŁ LWOWSKICH ARTYSTÓW W MODERNIZACJI CERKWI BAZYLIANÓW W KRECHOWIE ZA PRZEŁOŻEŃSTWA SUPERIORA SYLWESTRA ŁASZCZEWSKIEGO

UDZIAŁ LWOWSKICH ARTYSTÓW W MODERNIZACJI CERKWI BAZYLIANÓW W KRECHOWIE ZA PRZEŁOŻEŃSTWA SUPERIORA SYLWESTRA ŁASZCZEWSKIEGO
(Participation of Lviv Artists in the Modernization of the Church of Basilian Monks in Krekhiv During the Supervision of Sylwester Łaszczewski)

DWÓR ORWISTOWO (ARISTAVĖLĖ) – WIĘZY DZIEDZICTWA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO

DWÓR ORWISTOWO (ARISTAVĖLĖ) – WIĘZY DZIEDZICTWA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO
(Aspects of Tangible and Intangible Heritage in Aristavele Former Manor)