Stylistic, Construction and Material Characteristics
and the Technology of Manufacture of the Former Wooden Synagogue in Zabłudów Cover Image

CHARAKTERYSTYKA STYLISTYCZNA, KONSTRUKCYJNOMATERIAŁOWA ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA NIEZACHOWANEJ DREWNIANEJ BOŻNICY W ZABŁUDOWIE
Stylistic, Construction and Material Characteristics and the Technology of Manufacture of the Former Wooden Synagogue in Zabłudów

Author(s): Krzysztof Gabrylewicz, Anna Różańska
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 329-372
  • Page Count: 43
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish