Archivists and Historians on State and Society. A Collection of Studies Cover Image
 • Regular Price 18.00 €

Archiwiści i historycy wobec państwa i społeczeństwa. Zbiór studiów
Archivists and Historians on State and Society. A Collection of Studies

Contributor(s): Jacek Kordel (Editor), Alicja Kulecka (Editor)
Subject(s): 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: archivistics; archive; historian; archivist; social roles; methodology of history
Summary/Abstract: The collective publication aims to show problems arising from the fact that history and archivistics serve many social roles. Therefore, the book presents a comprehensive study of academic circles, institutions and people who create different forms of narrative concerning the past.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4399-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4391-6
 • Page Count: 254
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Środowisko archiwalne w Polsce. Zarys problematyki badawczej

Środowisko archiwalne w Polsce. Zarys problematyki badawczej
(Archivist Community in Poland. An Outline of Research Issues)

 • Price: 1.50 €
Udział pracowników Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w opracowaniu zasobu, akcjach rewindykacyjnych, pracach naukowo-badawczych (XX w.)

Udział pracowników Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w opracowaniu zasobu, akcjach rewindykacyjnych, pracach naukowo-badawczych (XX w.)
(The Workers of the Central Archives of Historical Records in Warsaw: Managing Resources, Revindication Activities and Research Work)

 • Price: 2.00 €
Berliński okres życia Józefa Paczkowskiego (1882–1919)

Berliński okres życia Józefa Paczkowskiego (1882–1919)
(The Berlin Years of Józef Paczkowski (1882–1919))

 • Price: 1.50 €
Józef Jasnowski (1906–2009). Szkic do portretu

Józef Jasnowski (1906–2009). Szkic do portretu
(Józef Jasnowski (1906–2009). A Sketch for a Portrait)

 • Price: 1.50 €
Rozważania Kazimierza Konarskiego o historii, państwie i społeczeństwie

Rozważania Kazimierza Konarskiego o historii, państwie i społeczeństwie
(Kazimierz Konarski on History, State and Society)

 • Price: 2.50 €
Dobra kultury Wilna między Rosją/ZSRR, Polską a Litwą (1918–1940)

Dobra kultury Wilna między Rosją/ZSRR, Polską a Litwą (1918–1940)
(Cultural Heritage Assets of Vilnius between Russia/USSR, Poland and Lithuania (1918–1940))

 • Price: 1.00 €
Przemiany zadań administracji archiwalnej w świetle przepisów prawa polskiego z lat 1919–2019

Przemiany zadań administracji archiwalnej w świetle przepisów prawa polskiego z lat 1919–2019
(The Changes in the Objectives of the Archive Administration in the Light of Polish Law 1919–2019)

 • Price: 1.50 €
Źródła do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Źródła do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie
(The Sources for Genealogical Research in the Central Archives of Modern Records in Warsaw)

 • Price: 1.50 €
Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego – nowe perspektywy

Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego – nowe perspektywy
(The Development of Archive Resources – New Perspectives)

 • Price: 1.50 €
Archiwum TVP. Niektóre aspekty gromadzenia i opracowywania nagrań

Archiwum TVP. Niektóre aspekty gromadzenia i opracowywania nagrań
(Polish Television Archives. Selected Aspects of Gathering and Preparing Recordings)

 • Price: 1.50 €
Rola społeczeństwa w procesie odzyskiwania niepodległości. Wokół rozważań historyków Polski Odrodzonej (1918–1939)

Rola społeczeństwa w procesie odzyskiwania niepodległości. Wokół rozważań historyków Polski Odrodzonej (1918–1939)
(The Role of the Society in Regaining Independence. Reflections of Historians in Reborn Poland (1918–1939))

 • Price: 3.00 €