Writing for the stage - Narratives of contemporary Theater Cover Image
 • Offer for Individuals Only 24.00 €

Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru
Writing for the stage - Narratives of contemporary Theater

Contributor(s): Magdalena Figzał-Janikowska (Editor), Aneta Głowacka (Editor), Beata Popczyk-Szczęsna (Editor), Ewa Wąchocka (Editor)
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Fine Arts / Performing Arts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: theatre; stage; author’s texts; screenplays; music;choreography;
Summary/Abstract: In contemporary research on theatre there is a palpable and established conviction about the dynamic, tense-filled relationship between text and the stage, which virtually needs no extensive scholarly justification. However, the multifarious character of actions undertaken in the theatrical realm, especially including the trasformations of how the (spoken) word is used in plays, encourage us to once more ask questions regarding the manner in which various materials are correlated in the performing arts of recent, but also regarding theatre as communication medium which is determined by both event-based and heterogeneous character. [A fragment from the Introduction]

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3508-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3507-0
 • Page Count: 432
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Od „pisania na scenie” do „jednorazowej dramaturgii”

Od „pisania na scenie” do „jednorazowej dramaturgii”
(From “Writing on the Stage” to “Disposable Drama”)

 • Price: 3.00 €
Teatr Ósmego Dnia z Poznania, realizacje zespołowe z lat 1977–1991. Praca nad spektaklem, praca nad sobą: nowe podejście do kreacji zbiorowej, wyjście poza kolaż cudzych tekstów

Teatr Ósmego Dnia z Poznania, realizacje zespołowe z lat 1977–1991. Praca nad spektaklem, praca nad sobą: nowe podejście do kreacji zbiorowej, wyjście poza kolaż cudzych tekstów
(Theatre of the Eight Day from Poznań, Team Productions from the Years 1977–1991. Work on the Performance, Work on Oneself: a New Approach to Collective Creation, Stepping Outside of a Collage of Another’s Texts)

 • Price: 3.00 €
Teatr autentyczny

Teatr autentyczny
(Authentic Theatre)

 • Price: 3.00 €
Jak opowiedzieć, jak grać tę historię?

Jak opowiedzieć, jak grać tę historię?
(How to Tell, How to Play This History?)

 • Price: 3.00 €
Autorzy w poszukiwaniu postaci scenicznych

Autorzy w poszukiwaniu postaci scenicznych
(Authors in Search of Stage Figures)

 • Price: 3.00 €
„Zawsze chciałem pisać powieści…” O twórczości dramatopisarskiej Bernarda-Marie Koltèsa

„Zawsze chciałem pisać powieści…” O twórczości dramatopisarskiej Bernarda-Marie Koltèsa
(“I Always Wanted to Write Novels...” On the Dramatic Works of Bernard-Marie Koltès)

 • Price: 3.00 €
Między konstrukcją a dekonstrukcją. Różewiczowskie scenariusze Jerzego Grzegorzewskiego

Między konstrukcją a dekonstrukcją. Różewiczowskie scenariusze Jerzego Grzegorzewskiego
(Between Construction and Deconstruction. Różewiczian Scripts of Jerzy Grzegorzewski)

 • Price: 3.00 €
Permanentny adaptator własnych tekstów, czyli o przepisywaniu w twórczości Juana Mayorgi

Permanentny adaptator własnych tekstów, czyli o przepisywaniu w twórczości Juana Mayorgi
(The Permanent Adaptator of Own Texts, or On Re-writing in the Works of Juan Mayorga)

 • Price: 3.00 €
Jak Gorzów stał się Gdańskiem… Historia dramatu Michała Walczaka

Jak Gorzów stał się Gdańskiem… Historia dramatu Michała Walczaka
(How Gorzów Became Gdańsk The History of a Play by Michał Walczak)

 • Price: 3.00 €
Przypadek Wery V. i Elise V. – pisanie dla sceny w ramach Projektu V. Laury Leish

Przypadek Wery V. i Elise V. – pisanie dla sceny w ramach Projektu V. Laury Leish
(The Case of Wera V. and Elise V. – Writing for the Stage in Laura Leish’s Projekt V.)

 • Price: 3.00 €
Reportaż jako materiał sceniczny Teatralne świadectwo Cynkowych chłopców

Reportaż jako materiał sceniczny Teatralne świadectwo Cynkowych chłopców
(Reportage as Stage Material Theatrical Testimony of Boys in Zinc)

 • Price: 3.00 €
Myśl słaba a praktyki narracyjne we współczesnym teatrze

Myśl słaba a praktyki narracyjne we współczesnym teatrze
(Weak Thought and Narrative Practices in Contemporary Theatre)

 • Price: 3.00 €
Performans biografii

Performans biografii
(Performance of Biography)

 • Price: 3.00 €
„Nieodzowność nieuchwytnego” w autorskiej twórczości grupy Med a prach – odejście od słowa i dialogu

„Nieodzowność nieuchwytnego” w autorskiej twórczości grupy Med a prach – odejście od słowa i dialogu
(The Indispensability of the Elusive in the Works of the Med a prach Group – the Departure from Word and Dialogue)

 • Price: 3.00 €
Poetyka i estetyka teatru autorskiego jednej z etnicznych scen teatralnych na Słowacji

Poetyka i estetyka teatru autorskiego jednej z etnicznych scen teatralnych na Słowacji
(Poetics and Aesthetics of Authorial Theatre of One of the Ethnic Theatrical Stages in Slovakia)

 • Price: 3.00 €
Pisanie dla sceny i „sceny pisma” Jana Dormana

Pisanie dla sceny i „sceny pisma” Jana Dormana
(Writing for the Stage and Jan Dorman’s “Scenes of Writing”)

 • Price: 3.00 €
Tekst dramaturgiczny w polskim teatrze lalek

Tekst dramaturgiczny w polskim teatrze lalek
(Dramatic Text in Polish Puppet Theatre)

 • Price: 3.00 €
O cytacie muzycznym w teatrze

O cytacie muzycznym w teatrze
(On Musical Quotation in Theatre)

 • Price: 3.00 €
Replica productions – teatralne kopiuj-wklej?

Replica productions – teatralne kopiuj-wklej?
(Replica Productions – Theatrical Copy-Paste?)

 • Price: 3.00 €
Klasyka – interwencje Tekst, scena, społeczeństwo

Klasyka – interwencje Tekst, scena, społeczeństwo
(The Classics: Interventions Text – Stage – Society)

 • Price: 3.00 €
Narracje wektorowe. Konteksty ideowe w scenicznych adaptacjach tekstów literackich

Narracje wektorowe. Konteksty ideowe w scenicznych adaptacjach tekstów literackich
(Vector Narratives. Ideological Contexts in Stage Adaptations of Literary Texts)

 • Price: 3.00 €
Historia na (wspólnotowej) scenie – namysły i praktyki

Historia na (wspólnotowej) scenie – namysły i praktyki
(History On (Communal) Stage – Reflections and Practices)

 • Price: 3.00 €
Dyskurs emancypacyjny w teatrze Wiktora Rubina i Jolanty Janiczak

Dyskurs emancypacyjny w teatrze Wiktora Rubina i Jolanty Janiczak
(Emancipative Discourse in Wiktor Rubin’s and Jolanta Janiczak’s Theatre)

 • Price: 3.00 €
Krytyka – jak działa(ć)?

Krytyka – jak działa(ć)?
(Criticism – How Does It Work and How to Make It Work?)

 • Price: 3.00 €
Tekst jako obiekt

Tekst jako obiekt
(Text as an Object)

 • Price: 3.00 €