Avant-garde gender Cover Image
 • Offer for Individuals Only 19.00 €

Płeć awangardy
Avant-garde gender

Contributor(s): Marta Baron-Milian (Editor), Anna Kałuża (Editor), Katarzyna Szopa (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Studies of Literature, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: avant-garde gender

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3812-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3811-8
 • Page Count: 2019
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Córki dekadencji. Anglosaskie nowelistki fin de siècle’u

Córki dekadencji. Anglosaskie nowelistki fin de siècle’u
(Daughters of Decadence: Anglo-Saxon Women Writers of the Fin de Siècle)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu nowego spojrzenia. Proza Stanisławy Przybyszewskiej między modernizmem wernakularnym i awangardą

W poszukiwaniu nowego spojrzenia. Proza Stanisławy Przybyszewskiej między modernizmem wernakularnym i awangardą
(In Search of a New Perspective: Stanisława Przybyszewska’s Prose in the Light of Vernacular Modernism and Avant-garde)

 • Price: 4.50 €
Niemożliwe jest. Awangardowe autobiografie Gertrudy Stein

Niemożliwe jest. Awangardowe autobiografie Gertrudy Stein
(It Is Impossible: Avant-garde Autobiographies of Gertrude Stein)

 • Price: 4.50 €
Anihilacja „dogmatu płci” jako droga do ostatecznej emancypacji „homosapa”, czyli gender według Williama Burroughsa

Anihilacja „dogmatu płci” jako droga do ostatecznej emancypacji „homosapa”, czyli gender według Williama Burroughsa
(Annihilating the “Dogma of Sex” as a Path towards Ultimate Emancipation of a “Homosap,” or Gender in William Burroughs)

 • Price: 4.50 €
Awangarda płodna i bezpłodna

Awangarda płodna i bezpłodna
(Fruitful and Fruitless Avant-garde)

 • Price: 4.50 €
Manifesty cyborgów: awangardowa wizja fuzji kobiety z maszyną (Hannah Höch – Giannina Censi – Mina Harker)

Manifesty cyborgów: awangardowa wizja fuzji kobiety z maszyną (Hannah Höch – Giannina Censi – Mina Harker)
(Vision of the Woman–machine Fusion (Hannah Höch – Giannina Censi – Mina Harker))

 • Price: 4.50 €
Erotyki Peipera. O lekturze Andrzeja K. Waśkiewicza

Erotyki Peipera. O lekturze Andrzeja K. Waśkiewicza
(Peiper’s Erotic Poems. On Andrzej K. Waśkiewicz’s Critique)

 • Price: 4.50 €
Męstwo Brunona Jasieńskiego. Polityka płciowa w ZSRR a proza socrealistyczna

Męstwo Brunona Jasieńskiego. Polityka płciowa w ZSRR a proza socrealistyczna
(Brunon Jasieński’s Bravery: Gender Politics in USSR and Socialist Realism Prose)

 • Price: 4.50 €
Kogo boi się doktorowa z Wilczej? O recepcji debiutu Witolda Gombrowicza

Kogo boi się doktorowa z Wilczej? O recepcji debiutu Witolda Gombrowicza
(Who Is the Doctor’s Wife from Wilcza Street Afraid of? On the Reception of Witold Gombrowicz’s Debut)

 • Price: 4.50 €
Antynomie męskości i erotyczne spojrzenie na męskie ciało w Agnieszce, córce Kolumba Wilhelma Macha

Antynomie męskości i erotyczne spojrzenie na męskie ciało w Agnieszce, córce Kolumba Wilhelma Macha
(Antinomies of Masculinity and an Erotic Gaze on the Male Body in Agnieszka, córka Kolumba by Wilhelm Mach)

 • Price: 4.50 €
Rewolucja pozbawiona kobiecości. „Chłopacki” ekskluzywizm „nowej” prozy lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

Rewolucja pozbawiona kobiecości. „Chłopacki” ekskluzywizm „nowej” prozy lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
(Revolution Devoid of Femininity: “Boyish” Exclusivism of the “New” Prose of the Seventies and Eighties)

 • Price: 4.50 €
Nieobecność Miłobędzkiej

Nieobecność Miłobędzkiej
(Miłobędzka’s Absence)

 • Price: 4.50 €
Miłobędzkiej wynajdywanie płci. Na marginesach Dwunastu wierszy w kolorze

Miłobędzkiej wynajdywanie płci. Na marginesach Dwunastu wierszy w kolorze
(Miłobędzka’s Acts of Inventing Gender: Notes on Dwanaście wierszy w kolorze)

 • Price: 4.50 €
Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk

Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk
(Neo Avant-garde Constellations in Women’s Poetry – the Example of Julia Fiedorczuk’s Works)

 • Price: 4.50 €
Gender (według) Georgii O’Keeffe: (cudzy) obraz a (własne) słowo artystki

Gender (według) Georgii O’Keeffe: (cudzy) obraz a (własne) słowo artystki
(Gender of / by Georgia O’Keeffe: The Image (of Someone Else’s) and the Artist’s (Own) Words)

 • Price: 4.50 €
Kobieta walcząca o pozycję w polu produkcji artystycznej. Samoidentyfikacja, samoorganizacja i samoemancypacja według Ewy Partum

Kobieta walcząca o pozycję w polu produkcji artystycznej. Samoidentyfikacja, samoorganizacja i samoemancypacja według Ewy Partum
(A Woman who Fights for Her Status in the Field of Artistic Production: Self-identification, Self-organisation, and Self-emancipation according to Ewa Partum)

 • Price: 4.50 €
Natalia LL – artystka neoawangardowa

Natalia LL – artystka neoawangardowa
(NATALIA LL: A Neo Avant-garde Female Artist)

 • Price: 4.50 €
VALIE EXPORT, Eva and Franco Mattes: performance, powtórzenie i różnica płciowa

VALIE EXPORT, Eva and Franco Mattes: performance, powtórzenie i różnica płciowa
(VALIE EXPORT, Eva and Franco Mattes: Performance, Repetition, and Sexual Difference)

 • Price: 4.50 €
Awangardowe wyzwania teorii feministycznych

Awangardowe wyzwania teorii feministycznych
(Avant-garde Challenges of Feminist Theories)

 • Price: 4.50 €