Speech fluency disorders – theory and practice Vol. 2 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.50 €

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka Tom 2
Speech fluency disorders – theory and practice Vol. 2

Contributor(s): Katarzyna Węsierska (Editor), Mikołaj Witkowski (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Education, Applied Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: speech fluency disorders

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3820-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3819-4
 • Page Count: 286
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku

Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku
(Fluency disorders: the state of research and speech-language therapy practice at the beginning of the 21st century)

 • Price: 4.50 €
Epidemiologia jąkania – postępy w badaniach naukowych w XXI wieku

Epidemiologia jąkania – postępy w badaniach naukowych w XXI wieku
(Epidemiology of stuttering: 21st century advances)

 • Price: 4.50 €
Funkcje wykonawcze w jąkaniu wczesnodziecięcym – przegląd badań

Funkcje wykonawcze w jąkaniu wczesnodziecięcym – przegląd badań
(Executive functioning in childhood stuttering: An overview)

 • Price: 4.50 €
Eksperyment społeczny „Unspoken” – wykorzystanie sztuki teatralnej w celu zmiany postaw wobec jąkania

Eksperyment społeczny „Unspoken” – wykorzystanie sztuki teatralnej w celu zmiany postaw wobec jąkania
(“Unspoken”: A social experiment in changing theatre audiences’ attitudes to stammering)

 • Price: 4.50 €
Wczesna interwencja w jąkaniu na świecie w świetle wyników międzynarodowego sondażu diagnostycznego

Wczesna interwencja w jąkaniu na świecie w świetle wyników międzynarodowego sondażu diagnostycznego
(Early intervention for stuttering children around the world. Results of an international survey)

 • Price: 4.50 €
Jakość życia dziecka jąkającego się – analiza przypadku w kontekście funkcjonowania psychospołecznego

Jakość życia dziecka jąkającego się – analiza przypadku w kontekście funkcjonowania psychospołecznego
(Quality of life of a child who stutters – a case study in the context of psychosocial functioning)

 • Price: 4.50 €
Aspekt dwujęzyczności w pracy z dzieckiem jąkającym się

Aspekt dwujęzyczności w pracy z dzieckiem jąkającym się
(The aspect of bilingualism in therapy with a child who stutters)

 • Price: 4.50 €
Objawy niepłynności mówienia u osób dorosłych oraz propozycje terapeutyczne z użyciem strategii „mówienia bardziej płynnego” – studia przypadków

Objawy niepłynności mówienia u osób dorosłych oraz propozycje terapeutyczne z użyciem strategii „mówienia bardziej płynnego” – studia przypadków
(Symptoms of speech dysfluency in adults and therapy sugestions for implementing the “fluency shaping” strategy – case studies)

 • Price: 4.50 €
Terapia dopasowana do potrzeb osoby jąkającej się – studium przypadku

Terapia dopasowana do potrzeb osoby jąkającej się – studium przypadku
(Tailoring the treatment to the needs of the person who stutters – based on a clinical case study)

 • Price: 4.50 €
MIDA-SP – program wielowymiarowej, zintegrowanej, zróżnicowanej terapii jąkania z wykorzystaniem sztuki

MIDA-SP – program wielowymiarowej, zintegrowanej, zróżnicowanej terapii jąkania z wykorzystaniem sztuki
(Using MIDA-SP – a multidimensional, integrated, differentiated art program – with people who stutter)

 • Price: 4.50 €
Rozważania etyczne w badaniach i praktyce logopedycznej w zaburzeniach płynności mowy

Rozważania etyczne w badaniach i praktyce logopedycznej w zaburzeniach płynności mowy
(Consideration of Ethics in Research and Practice for Speech-Language Therapists in Fluency Disorders)

 • Price: 4.50 €
Diagnoza funkcjonalna dziecka jąkającego się w wieku szkolnym

Diagnoza funkcjonalna dziecka jąkającego się w wieku szkolnym
(Functional diagnosis of a school-age child who stutters)

 • Price: 4.50 €
Wzmacnianie poczucia sprawstwa i samoakceptacji w terapii modyfikacji utrwalonego jąkania

Wzmacnianie poczucia sprawstwa i samoakceptacji w terapii modyfikacji utrwalonego jąkania
(Self-efficacy and acceptance in modification therapy for confirmed stutterers)

 • Price: 4.50 €
Budowanie relacji terapeutycznej w terapii jąkania – kompetencje i umiejętności balbutologopedy

Budowanie relacji terapeutycznej w terapii jąkania – kompetencje i umiejętności balbutologopedy
(Developing the therapeutic relationship during treatment of stuttering – competences and skills of the Speech Language-Therapist – fluency specialist)

 • Price: 4.50 €
Coaching kluczem do motywacji w terapii jąkania u osób dorosłych

Coaching kluczem do motywacji w terapii jąkania u osób dorosłych
(Coaching as a key to motivation in the stuttering therapy with adults)

 • Price: 4.50 €