Evaluation in education - theory and practice Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Ewaluacja w edukacji – teoria i praktyka
Evaluation in education - theory and practice

Contributor(s): Urszula Szuścik (Editor), Danuta Kocurek (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: evaluation in education; education

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3731-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3730-2
 • Page Count: 130
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Polish
Basic education and evaluation in Finland

Basic education and evaluation in Finland
(Basic education and evaluation in Finland)

 • Price: 4.50 €
Organizacja ewaluacji szkół jako formy nadzoru pedagogicznego w Polsce, Anglii i Portugalii. Studium porównawcze

Organizacja ewaluacji szkół jako formy nadzoru pedagogicznego w Polsce, Anglii i Portugalii. Studium porównawcze
(The organization of the evaluation of schools as a form of pedagogical supervision in Poland, England and Portugal. A comparative study)

 • Price: 4.50 €
Ewaluacja jako mistyfikacja nadzoru procesu dydaktycznego

Ewaluacja jako mistyfikacja nadzoru procesu dydaktycznego
(Evaluation as a mystification of the supervision of the didactic process)

 • Price: 4.50 €
Ewaluacja w oświacie – użyteczna i wspierająca? Z doświadczeń dyrektora szkoły

Ewaluacja w oświacie – użyteczna i wspierająca? Z doświadczeń dyrektora szkoły
(Evaluation in education – useful and supportive? From the experience of a headmaster)

 • Price: 4.50 €
Ewaluacja nauczyciela akademickiego – wybrane kwestie

Ewaluacja nauczyciela akademickiego – wybrane kwestie
(Evaluation of the academic teacher – selected issues)

 • Price: 4.50 €
Ewaluacja wewnętrzna metodą profilu szkoły W trosce o jakość pracy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Ewaluacja wewnętrzna metodą profilu szkoły W trosce o jakość pracy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli
(Out of concern for the quality of work of Fr. prof. Józef Tischner Gimnazjum (Lower Junior Secondary School) No. 2 with Integration Units in Wola)

 • Price: 4.50 €
Raport wyników ewaluacji w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Raport wyników ewaluacji w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce
(Report on the results of the evaluation in the field of popularizing reading among students illustrated with the example of Jan III Sobieski Gimnazjum (Lower Junior Secondary School) in Żółkiewka)

 • Price: 4.50 €