Communist intellectuals and the transformation of their relationship to the CPC (1945-1989) Cover Image

Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989)
Communist intellectuals and the transformation of their relationship to the CPC (1945-1989)

Author(s): Jan Rychlík, Vlasta Jaksicsová, Norbert Kmeť, Jiří Křesťan, David Kovařík, Ján Gavura, Zdeněk Doskočil, Adam Hudek, Jaroslav Pinkas, Petr Kopal, Kamil Činátl
Contributor(s): Jaroslav Pažout (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Theatre, Dance, Performing Arts, Education, Fine Arts / Performing Arts, Media studies, Communication studies, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, History of Education, History of Communism, Film / Cinema / Cinematography, Politics of History/Memory
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Summary/Abstract: Opravdu se sem těch několik zvláštních bolestných slov na rozloučenou nehodí? Takto přece odcházela ztracená generace mladých, kteří umřeli na válku nemající do té doby v dějinách obdobu. Takto odcházeli i příslušníci dalšího pokolení, jež pohltily flanderské, verdunské, karpatské, tannenburské, piavské mlýnky na maso. Mnozí z těch, kteří přece jen přežili, se v odpovědích na neodbytnou otázku otázek, jak se to mohlo stát, obrátili proti řádu, který ještě nedávno vypadal na civilizační triumf a důstojný život, a teď se jevil téměř jako inspirátor útoku pochybné či zneužité civilizace na lidské žití. Vzplanuly barbussovské ohně hněvu a zároveň touhy, aby bylo jinak.

  • Print-ISBN-13: 978-80-87211-93-9
  • Page Count: 254
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech
Čeští a slovenští intelektuálové a jejich vztah ke komunistické straně v kontextu východní Evropy

Čeští a slovenští intelektuálové a jejich vztah ke komunistické straně v kontextu východní Evropy
(Czech and Slovak intellectuals and their relations to the communist party in the context of Eastern Europe)

Komunistický intelektuál - víťaz hodnotového sporu v „medzičase“ pred komunistickou diktatúrou

Komunistický intelektuál - víťaz hodnotového sporu v „medzičase“ pred komunistickou diktatúrou
(A communist intellectual - the winner of the argument of values in the “break” before the communist dictatorship)

Intelektuáli na Slovensku v rokoch 1948 - 1989 a premena ich vzťahu ku KSČ

Intelektuáli na Slovensku v rokoch 1948 - 1989 a premena ich vzťahu ku KSČ
(Slovak intellectuals and evolution of their relations to the Communist party of Czechoslovakia from 1948 till 1989)

Zdeněk Nejedlý, komunismus a problém „zrady vzdělanců“

Zdeněk Nejedlý, komunismus a problém „zrady vzdělanců“
(Zdeněk Nejedlý, communism and the case of “betrayal of scholars”)

Stranický historik ve víru stranických dějin Pavel Reiman a jeho kariéra v KSČ

Stranický historik ve víru stranických dějin Pavel Reiman a jeho kariéra v KSČ
(The party historian in the whirlwind of the party history - Pavel Reiman and his career in the Communist party of Czechoslovakia)

Komunistický intelektuál Ladislav Novomeský

Komunistický intelektuál Ladislav Novomeský
(Communist intelectual Ladislav Novomeský)

Historik ve spárech politiky Milan Hübl v šedesátých letech dvacátého století

Historik ve spárech politiky Milan Hübl v šedesátých letech dvacátého století
(Historic in the whirlwinds of politics - Milan Hübl in 1960s)

Ľubomír Lipták ako komunistický intelektuál

Ľubomír Lipták ako komunistický intelektuál
(Ľubomír Lipták as a communist intellectual)

Intelektuál v normalizační propagandě Proměny obrazů intelektuála a jejich didaktické využití

Intelektuál v normalizační propagandě Proměny obrazů intelektuála a jejich didaktické využití
(Intellectual in normalization propaganda - Transformation of the image of an intellectual and its didactical utilization)

Občan Brych a spol - Film, televize, intelektuálové a KSČ

Občan Brych a spol - Film, televize, intelektuálové a KSČ
(Citizen Brych and co. - Movie, television, intellectuals and Communist party of Czechoslovakia)

Národní divadlo jako symbolické centrum paměti

Národní divadlo jako symbolické centrum paměti
(National Theater as a symbolic center of national memory)

Summaries

Summaries
(Summaries)

Přehled autorů

Přehled autorů
(List of authors)

Seznam zkratek

Seznam zkratek
(List of abbreviations)

Osobní rejstřík

Osobní rejstřík
(Personal register)