Marx ´s philosophy of history and question political and another social changes after 1989 – information  Cover Image

Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po roku 1989 – informácia o konaní vedeckej konferencie
Marx ´s philosophy of history and question political and another social changes after 1989 – information

Author(s): Norbert Kmeť
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Keywords: Karl Marx; international scientific conference; report; philosophy of history; social changes

Summary/Abstract: Report on the international scientific conference about the Marx´s philosophy of history and it's place after social changes since 1989.

  • Issue Year: II/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 98-100
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak