Everyday Life in Czechoslovakia 1945/48-1989 Cover Image

Každodenní život v Československu 1945/48-1989
Everyday Life in Czechoslovakia 1945/48-1989

Author(s): Robert Kvaček, Martin Franc, Jan Rychlík, Petr Bednařík, Zuzana Beňušková, Alžběta Čornejová, Michal Ulvr, Miroslav Vaněk
Contributor(s): Jaroslav Pažout (Editor)
Subject(s): History, Social Sciences, Education, Cultural history, Economic history, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, History of Education, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Keywords: Czechoslovakia; everyday life; 20th century; 50s; 60s; political regime; culture; media; film; education; economy; automotive industry; unions;
Summary/Abstract: Z desetidílné kroniky Josefa Holečka Naši mám nejraději hned první svazek Jak u nás žijou a umírají z roku 1898. Je obsažným poetickým obrazem venkovského života v polovině 19. století naplněného ještě i napětím mezi feudálním a selským světem, dramatickými osudy protagonistů. Nic pro historiky, zdá se na první a asi i další pohled, ve skutečnosti jde o pramen mluvný a sdělný, jen ho náležitě číst a vést s ním rozhovor, v němž je dějepisec naslouchajícím a dozvídajícím se. Zdrojů poznání, jak u nás žili a odcházeli – i ti včerejší, a zvláště ti včerejší – je téměř neomezeně, vzhledem k lidské mnohosti i jedinečnosti, jen je umět vřazovat do heuristiky.

  • Print-ISBN-13: 978-80-87912-35-5
  • Page Count: 240
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech
Životní styl a každodennost v Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století

Životní styl a každodennost v Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století
(Lifestyle and everyday life in the Czechoslovakia during the 1950s and 1960s)

Každodennost v Československu v období tzv. normalizace

Každodennost v Československu v období tzv. normalizace
(Everyday life in Czechoslovakia during the so called normalization)

Média v Československu v letech 1945–1989 a jejich vliv na každodenní život

Média v Československu v letech 1945–1989 a jejich vliv na každodenní život
(Media in Czechoslovakia 1945-1989 and their participation on forming the everyday life of the inhabitants)

Sviatok a jeho inštitucionalizácia v období socializmu (1948-1989) ako nástroj politického marketingu

Sviatok a jeho inštitucionalizácia v období socializmu (1948-1989) ako nástroj politického marketingu
(Institutionalization of the festivities during socialism (1948-1989) as the tool of the political marketing)

Odborové rekreace v Československu v padesátých a šedesátých letech

Odborové rekreace v Československu v padesátých a šedesátých letech
(Union recreation in Czechoslovakia in 1950s and 1960s)

Na cestě k lidovému vozu - Stručná charakteristika československého a amerického automobilového průmyslu od počátku hospodářské krize po období revolučních technologických změn v šedesátých letech 20. století

Na cestě k lidovému vozu - Stručná charakteristika československého a amerického automobilového průmyslu od počátku hospodářské krize po období revolučních technologických změn v šedesátých letech 20. století
(On the path to the car for the people. Brief characteristics of the Czechoslovakian and American automotive industries since the beginning of the Depression till the times of the revolutionary technological changes during the sixties)

(Ne)oficiální kulturní aktivity mládeže v Československu v období tzv. normalizace

(Ne)oficiální kulturní aktivity mládeže v Československu v období tzv. normalizace
((Un)official cultural youth activities in Czechoslovakia during so called normalization)

„Podivné přátelství“ režiséra Steklého - Krátká poznámka o dlouhé barrandovské kariéře (1945-1985)

„Podivné přátelství“ režiséra Steklého - Krátká poznámka o dlouhé barrandovské kariéře (1945-1985)
(“Strange friendship” of director Steklý - Short observation about a long Barrandov career (1945-1985))

Svazáci a páskové - „jiná“ padesátá léta

Svazáci a páskové - „jiná“ padesátá léta
(The Svazarmists and the rebels – “different” fifties)

Každodennost perspektivou školních pramenů

Každodennost perspektivou školních pramenů
(Everydayness through the eyes of school sources)

Summaries

Summaries
(Summaries)

Přehled autorů

Přehled autorů
(List of authors)

Seznam zkratek

Seznam zkratek
(List of abbreviations)

Osobní rejstřík

Osobní rejstřík
(Personal register)