The Way for Freedom - Couriers and Smugglers in the Fifties of the 20th Century Cover Image

Cesty za svobodou - Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. Století
The Way for Freedom - Couriers and Smugglers in the Fifties of the 20th Century

Author(s): Libor Svoboda, Pavel Vaněk, Petr Blažek, Petr Mallota, Jiří Řezníček, Slavomír Michálek, Martin Tichý
Contributor(s): Martin Tichý (Editor), Libor Svoboda (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Security and defense, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism, Fascism, Nazism and WW II
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Keywords: Czechoslovakia; Germany; 20th century; 50s; politics; security; intelligence; communism; fascism; nazism; resistance; couriers; smugglers;
Summary/Abstract: Přechody státních hranic a působení kurýrů a převaděčů po únoru 1948 patří v posledních letech bezesporu k nejfrekventovanějším tématům z dějin protikomunistického odboje a odporu. Hlavní důvody jsou podle mého dva. Téměř kolem každého kurýra, který překročil státní hranice a po určitou dobu se v utajení pohyboval na československém území, se vytvořil okruh osob, někdy i hodně široký a rozvětvený do různých koutů republiky. Po dopadení kurýrů nebo jejich nejbližších spolupracovníků StB většinu těchto osob obvykle pozatýkala. V následujících procesech pak byly stovky kurýrů a tisíce jejich opravdových nebo i jen náhodných spolupracovníků odsouzeny k vysokým trestům odnětí svobody a více než čtyřicet z nich dostalo trest absolutní. Přesná čísla nemáme bohužel dosud k dispozici, faktem však je, že velký počet protistátních skupin, jejichž členové byli pozatýkáni a odsouzeni v letech 1948–1955/56, byl v bližším či vzdálenějším styku s cizinou, a to právě prostřednictvím některého z kurýrů.1 Procesy související s kurýry a převaděčstvím se tedy přímo či nepřímo dotkly velkého množství lidí nejen na úrovni centrální, ale i v regionech.

  • Print-ISBN-13: 978-80-87912-19-5
  • Page Count: 245
  • Publication Year: 2014
  • Language: Czech
Kurýři a převaděči jako jedna z forem protikomunistického odboje

Kurýři a převaděči jako jedna z forem protikomunistického odboje
(Couriers and people-smugglers as a form of anti-communist resistance)

Budování ženijnětechnického zajištění v úseku 12. plánské pohraniční brigády

Budování ženijnětechnického zajištění v úseku 12. plánské pohraniční brigády
(Construction of engineering arrangements in the area of the 12th Planá Border Guard brigade)

Vila „Okopanina“ Výcvikové centrum kurýrů v Bruchsalu v letech 1949-1950

Vila „Okopanina“ Výcvikové centrum kurýrů v Bruchsalu v letech 1949-1950
(Villa “Okopanina”. Training center for couriers in Bruchsal in the years 1949-1950)

Osudy prachatického kurýra Josefa Ludvíka na pozadí zpravodajských operací čs. exilu

Osudy prachatického kurýra Josefa Ludvíka na pozadí zpravodajských operací čs. exilu
(The story of Josef Ludvík, a courier in Prachatice, against a background of intelligence operations of the Czechoslovak exile)

Jan Král, kurýr československé sekce při francouzské zpravodajské službě SDECE

Jan Král, kurýr československé sekce při francouzské zpravodajské službě SDECE
(Jan Král, courier of the Czechoslovak section of the French intelligence service SDECE)

Osobný príbeh „agenta-chodca“ Živodara Tvarožka

Osobný príbeh „agenta-chodca“ Živodara Tvarožka
(Personal story of Živodar Tvarožek, an agent-walker)

Rudolf Kalčík. Životopisná črta

Rudolf Kalčík. Životopisná črta
(Rudolf Kalčík. A biographical sketch)

Summaries

Summaries
(Summaries)

Prameny a literatura

Prameny a literatura
(Sources and literature)

Seznam zkratek

Seznam zkratek
(List of abbreviations)

Autorský kolektiv

Autorský kolektiv
(Authors)