One-parent families Cover Image

Jednoroditeljske porodice
One-parent families

Mapping the rights and needs of independent parents on the area of municipality Centar Sarajevo

Author(s): Sanela Šadić, Amila Ždralović, Mirza Emirhafizović
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Education, Sociology, Labor relations, Welfare systems, Family and social welfare, Demography and human biology, Socio-Economic Research
Published by: Fondacija CURE
Keywords: One-parent families; Demography; Socio-economic research; Social protection; Social work;
Summary/Abstract: Država Bosna i Hercegovini je potpisnica brojnih međunarodnih konvencija koje postavljaju standarde koji se tiču zaštite ljudskih prava i sloboda i kojima se insistira na uvažavanju dostojanstva svih pojedinki i pojedinaca. Pored toga, Bosna i Hercegovina je na državnom nivou usvojila, između ostalog, Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o zabrani diskriminacije. Kroz različite sociološko-pravne analize ona se može prepoznati kao školski primjer diskrepancija između de iurei de facto stanja ravnopravnosti svih osoba. Ipak, čak i onda kada se u analizama (pre)naglašava dobro de iure stanje, oblast porodičnog zakonodavstva se može izdvojiti kao ona oblast koja nužno traži određene korekcije. Čak i međunarodni standardi koji se tiču unaprjeđenja porodičnog života otvoreni su za dalju debatu. Naime, ovo je oblast u kojoj dolaze do izražaja sve diskrepancije različitih ideoloških pozicija što može biti predmet posebne rasprave. Ostavljajući po strani ove sporove, a imajući u vidu dosadašnja istraživanja, ovdje je potrebno ukazati na nekoliko bitnih uvida koji su rezultat dosadašnjih istraživanja u Bosni i Hercegovini.

  • E-ISBN-13: 978-9926-413-10-1
  • Page Count: 75
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian