Prospects for the Development of Poland's Economic Cooperation with the People's Republic of China Cover Image

Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową
Prospects for the Development of Poland's Economic Cooperation with the People's Republic of China

Author(s): Artur Gradziuk, Justyna Szczudlik-Tatar
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Governance, Sociology, Economic policy, International relations/trade, Economic development
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: People’s Republic of China; Poland; economic cooperation; international trade; economic development; economic policy; economic partners in Asia;
Summary/Abstract: Coraz więcej państw przywiązuje dużą wagę do zacieśniania i pogłębiania relacji z Chinami ze względu na ich wzrastające znaczenie w gospodarce światowej. Postrzegają je jako najważniejszego lub jednego z najważniejszych partnerów w Azji, chcąc wykorzystać przemiany oraz rosnący potencjał ekonomiczny ChRL do realizacji własnych interesów gospodarczych. W niektórych państwach opracowano szczegółowe strategie lub plany działania określające cele stosunków z Chinami oraz narzędzia ich osiągnięcia. Również Polska powinna przyznać priorytet rozwojowi relacji z jednym z najbardziej perspektywicznych pozaeuropejskich partnerów gospodarczych. Niemniej, ze względu na różnice w potencjale oraz strukturę gospodarki Polski i Chin, nie we wszystkich dziedzinach istnieją możliwości rozwoju współpracy. Autorzy raportu przyjęli założenie, że z punktu widzenia polskich interesów priorytetowymi zadaniami powinny być wzrost polskiego eksportu oraz zachęcanie chińskich przedsiębiorstw do inwestowania w Polsce.

  • E-ISBN-13: 978-83-62453-26-9
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish