WTO’s Trade Negotiations in the Framework of the Doha Development Agenda and Their Implications for Poland Cover Image
  • Price 4.50 €

Negocjacje handlowe na forum WTO w ramach Doha Development Agenda i ich implikacje dla Polski
WTO’s Trade Negotiations in the Framework of the Doha Development Agenda and Their Implications for Poland

Author(s): Artur Gradziuk
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Zainicjowana w listopadzie 2001 r. nowa runda wielostronnych negocjacji handlowych na forum WTO jest kolejnym etapem liberalizacji handlu międzynarodowego. Od 1 maja 2004 r. Polska została objęta wspólną polityką handlową i będzie uczestniczyć w kształtowaniu stanowiska Unii Europejskiej w tych rozmowach. Wśród wielu negocjowanych dziedzin najważniejszą jest rolnictwo. W artykule omówiono propozycje w trzech najważniejszych kwestiach dotyczących rolnictwa: dostępu do rynku, wsparcia wewnętrznego, subsydiów eksportowych oraz implikacji dla Polski wynikających z ewentualnych uzgodnień. Jak wynika z przeprowadzonych symulacji, przyjęcie propozycji zakładających większą liberalizację polityki rolnej i handlu artykułami rolnymi będzie korzystniejsze dla Polski. Innymi omówionymi dziedzinami negocjacji są: handel artykułami nierolnymi, subsydia i procedury antydumpingowe oraz tak zwane zagadnienia singapurskie. W interesie Polski jest uregulowanie zwłaszcza tej ostatniej dziedziny. Skutki dla Polski, wynikające z negocjacji w dwóch pozostałych dziedzinach, zależą od przyszłych uzgodnień.

  • Issue Year: 19/2004
  • Issue No: 3
  • Page Range: 127-141
  • Page Count: 15
  • Language: Polish