The Role of the G8 in Global Governance System Cover Image
  • Price 3.90 €

G8 w systemie global governance – ocena i perspektywy
The Role of the G8 in Global Governance System

Author(s): Artur Gradziuk
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: G8 to forum, którego członkowie należą do grupy najważniejszych państw w stosunkach międzynarodowych. Ich łączna potęga gospodarcza, polityczna, militarna i dyplomatyczna sprawia, że G8 przez swój wpływ na działalność kluczowych instytucji międzynarodowych oraz inicjatywy samodzielnie realizowane zajmuje ważne miejsce w systemie global governance. Gospodarka światowa, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz pomoc rozwojowa i walka z ubóstwem są najważniejszymi dziedzinami, których dotyczy działalność G8. W dziedzinach tych w ciągu 30 lat swego istnienia grupa wystąpiła z wieloma ważnymi inicjatywami i je realizowała, choć nie zawsze spełniała oczekiwania państw nienależących do grupy. Wyzwaniem na przyszłość jest kwestia reprezentatywności G8 oraz legitymizacji jej działań. Aby nie stracić na znaczeniu w systemie global governance, G8 będzie musiała rozszerzać współpracę z krajami rozwijającymi się: będź przyjąć do forum największe z nich, bądź też zwiększyć zakres konsultacji i koordynacji działań z grupa krajów rozwijająych się.

  • Issue Year: 31/2006
  • Issue No: 3
  • Page Range: 31-51
  • Page Count: 21
  • Language: Polish